Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Francouzská šlechta v zemích Koruny české

Aktuální číslo

řeč šlechtických sídel

Sychrov: anglická inspirace, francouzský nádech

Miloš Kadlec

Na místě dnešního zámku Sychrov byla v roce 1367 doložena existence vsi Svojkov, v níž se nacházel poplužní dvůr Mikuláše z Lažan. Po smrti jeho dědice majetek připadl králi Zikmundovi. Od roku 1548 panství vlastnili Kyjové z Kyjova, kteří vystavěli ve Svojkově panský dům. Po konfiskaci panství ve prospěch Albrechta z Valdštejna se zde vystřídalo několik vlastníků.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz