Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Památková péče v pohybu

Aktuální číslo

Nové dílo na památce

Nové dílo na památce

Bastion U Božích muk
Miloš Solař

V roce 1348 se Karel IV. rozhodl rázně vyřešit přelidněnost tehdejší Prahy a založil Nové Město. Velkorysost, promyšlenost a uměleckou kvalitu tohoto počinu mohou dnešní urbanisté svým středověkým předchůdcům pouze závidět. Po dlouhá staletí stačilo Nové Město pokrývat potřeby rozvoje Prahy. Protože rozvoj nebyl nijak bouřlivý, zůstávalo městem zahrad. Až 19. století tento charakter změnilo. Loni v listopadu byla dokončena obnova bastionu XXXI U Božích muk. Jedná se o dělostřelecké postavení přistavěné koncem 17. století ke středověké hradební zdi. Najdeme je v ulici Horské, kousek od kostela Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. Nová úprava koruny bastionu je výrazným, soudobým a přitom kultivovaným dílem, které svojí architektonickou úrovní převyšuje běžný standard rozdílem třídy. Není to obnova památky. Je to nové dílo na památce. Architekti nicméně respektovali kulturní hodnoty historického opevnění a svůj vklad koncipovali tak, aby jim neublížili. Autory návrhu jsou Pavla Melková a Miroslav Cikán. Zakázku získali na základě vítězství ve veřejné architektonické soutěži vypsané Městskou částí Praha 2 v roce 2007, která je investorem. Zadáním byla nová úprava veřejného prostranství bastionu, dostavba objektu zahradní kavárny a galerie na místě zříceniny z konce 19. století, propojení s parkem Folimanka a ulicí Horskou a úprava části ulice Horská.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz