Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Památková péče v pohybu

Aktuální číslo

Krátce...

Krátce...

  • Zvýšení DPH na knihy se pochopitelně mírně dotklo i ceny našeho časopisu. Přesto i na letošní rok chystají česká nakladatelství celou řadu zajímavých titulů z oblasti historie. Nakladatelství Garamond na začátek roku 2012 ohlásilo překlad knihy profesora na British Columbia University Eagle Glassheima Urození nacionalisté. Česká šlechta a národnostní otázka v první polovině 20. století, o příčinách pozadí a krachu na newyorské burze a jejím vlivu na sociální a hospodářskou politiku v ČSR by měla pojednat práce Jakuba Rákosníka a Jiřího Nohy Sny o lepsím světě (Audito­rium) a brněnské CDK připravuje rozsáhlou práci Stanislava Balíka a Jiřího Hanuše o římsko­katolické církvi v Československu v letech 1945–1989. Nakladatelství Lidové noviny chystá na letošní rok překlad knihy renomovaného britského historika Christophera Tyermana o křížových výpravách. Na úspěšnou knihu o Přemyslovcích naváže výpravná publikace Lucemburkové, na které se podílí kolektiv autorů pod vedením historiků Františka Šmahela a Lenky Bobkové. Novou knihu esejů Archeologie středověku vážně i žertem chystá archeolog Zdeněk Smetánka, jehož knihy Legenda o Ostojovi a Archeo­logické etudy vzbudily svého času mimořádnou pozornost u odborné i laické veřejnosti. Z memoárové literatury jistě zaujmou vzpomníky prvorepublikového právníka a politika, manžela Heleny Koželuhové Adolfa Procházky (Prostor), dále monografie Jacquese Le Goffa Svatý Ludvík, jež je považována za jednu z nejlepších biografií středověkých panovníků, a Jiřího Lacha o životě historika Josefa Šusty (obě knihy vyjdou v nakladatelství Argo), případně nové svazky populární edice Dny, které tvořily české dějiny nakladatelství Havran, konkrétně Libora Jůna o bitvě u Kolína či Karla Maráze o zavraždění posledního Přemyslovce krále Václava III. (eb)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz