Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Památková péče v pohybu

Aktuální číslo

Každá stavba má čtyři "rodiče"

Každá stavba má čtyři "rodiče"

Společnost pro výzkum dřevěných kostelů...
Iveta Coufalová

Když se v roce 2005 sešli historik a etnolog Jiří Langer s historikem architektury a urbanismu Karlem Kučou při přípravě encyklopedického atlasu památek Evropská muzea v přírodě, nebyla to zdaleka jejich spolupráce poslední. Ještě tentýž rok, za aktivní účasti Tomáše Hlaváčka (ten se rovněž angažuje ve Společnosti pro ochranu památek Úštěcka) a Alexandry a Vladimíra Křížových, vznikla Společnost pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic. V tomto sdružení se setkávají osoby, které spojuje zájem o dějiny, výzkum, dokumentaci a popularizaci dřevěných a hrázděných kostelů a zvonic v Evropě za účelem jejich záchrany pro budoucí generace – tak se to píše i ve stanovách spolku. Základními cíli sdružení jsou: výzkum a dokumentace dřevěných a hrázděných kostelů a zvonic v Evropě; popularizace dřevěných a hrázděných kostelů a zvonic v Evropě; příprava a vydávání publikací a tiskovin vztahujících se k dřevěným a hrázděným kostelům a zvonicím v Evropě; spolupráce s dalšími výzkumnými zařízeními, občanskými sdruženími a občany, a to jak v České republice, tak v zahraničí. V letech 2005 až 2008 podnikli zakládající členové spolku cesty do většiny evropských zemí a sbírali materiál ke knize, která spatřila světlo světa v roce 2009. Monumentální dvousvazková publikace Dřevěné kostely a zvonice v Evropě mapuje evropské sakrální stavby, konkrétně 1986 kostelů a 3076 zvonic, a to jak slovem, tak obrazem. Přestože se jedná o publikaci encyklopedického typu, výklad se především snaží vyzdvihnout vzájemné celoevropské vztahy a genetické souvislosti těchto staveb, a odmítá tedy pokusy o jejich regionální členění. Dle autorů je základem pochopit důvod vzniku a formu stavby čili čtyři „rodiče“: investora, ideologa, dodavatele a uživatele. Toto dílo získalo v loňském roce prestižní ocenění Evropské unie Europa nostra.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz