Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Památková péče v pohybu

Aktuální číslo

Eliška Fučíková – Martin Gaži – Roman Lavička – Jaroslav Pánek – Petr Pavelec – Robert Šimůnek (eds.): Rožmberkové

Eliška Fučíková – Martin Gaži – Roman Lavička – Jaroslav Pánek – Petr Pavelec – Robert Šimůnek (eds.): Rožmberkové

Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami
Josef Válka

Je to krásná „těžká“ kniha velkého formátu (váží čtyři kilogramy); kolektivní práce desítek kompetentních autorů z akademických, univerzitních, muzejních a památkových ústavů, a úctyhodný editorský výkon. V jistém slova smyslu je vyvrcholením „rožmberského roku“, který proběhl u příležitosti čtyřsetletého výročí smrti posledního mužského člena rodu Petra Voka roku 1611. Konalo se několik velkých výstav (Praha, Český Krumlov) spojených s vědeckými konferencemi a publikacemi, a tak se nabízela možnost pokusit se o shrnutí, jež by bylo obrazem současného „stavu vědění“ o legendárním panském rodu, jeho významu v dějinách střední Evropy, českého státu, národa a kultury. Redakce si zřejmě uvědomila, že složení autorského kolektivu a téma samotné poskytují možnost vytvořit dílo, jež by reprezentovalo současné české dějepisectví středověku a první fáze raného novověku, jakož i současnou knižní kulturu. Iniciativa vyšla z odborného pracoviště Památkového ústavu v Českých Budějovicích, který pak nesl hlavní tíži práce na edici této knihy a její skvělé obrazové dokumentace (662 ilustrací). Odbornou záštitu přijal Jaroslav Pánek, renomovaný historik v dějinách raného novověku a autor úspěšných publikací o osobnostech a světě posledních Rožmberků. Grafické úpravy se ujal D. Dědek, na výběru dokumentů se podílela také E. Fučíková. V této krátké úvaze nelze psát jmenovitě o každém členu kolektivu, což autoři jistě pochopí. Chtěl bych se pouze pokusit naznačit význam a místo této publikace a podobných textových a obrazových knih v současné historiografii a popularizaci historického poznání.

...

Národní památkový ústav, České Budějovice 2011, 752 s., 1590 K

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz