Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Knihy pod dohledem

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Škoda, Moskvič, Zastava...

Unikátní muzeum socialistických vozů
Jiří Novotný

Nedaleko od Prahy v malé vesnici Kozovazy vzniklo muzeum automobilů, které se zrodily v dobách, kdy u nás a v okolních tzv. spřátelených zemích panoval reálný socialismus. Jsou zde k vidění desítky vozů, které se ještě před několika lety proháněly po silnicích, či na ně zájemci stáli dlouhou frontu před prodejnami Mototechny. Muzeum našlo zázemí přímo v areálu rodinného penzionu Lony, který vznikl po rekonstrukci statku, jehož historie sahá až ...

‣Více

Krátce

  • Úspěšná putovní výstava registračních pokladen Platím!!! pocházející ze sbírkového fondu Múzea obchodu Bratislava dorazila na své pouti i do Muzea města Ústí nad Labem. Výstava představuje nepostradatelné, důležité, ale zároveň krásné „stroje“, které od konce 19. do poloviny 20. století nechyběly v žádném obchodě, cukrárně, restauraci, kavárně či hotelu. Nejtypičtějšími a nejznámějšími pokladnami jsou stroje tříd 300, 400 a 500 vyráběné v letech 1908–1920 firmou National. Starším typem byla ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Víkendová příloha Lidových novin Orientace z 13. srpna 2011 přinesla několik tematických článků věnovaných 50. výročí stavby berlínské zdi. Historik Petr Luňák se v nejrozsáhlejším textu zabýval výstavbou zdi coby vážnou mezinárodní krizí, která mohla vyústit v další světový válečný konflikt. Pavlína a ­Petr Kourovi pak popisují důsledky této krize na československé obyvatelstvo, které v obavě z jaderné války vykupovalo z obchodů trvanlivé potraviny, a zejména sůl, aby se na ...

‣Více

Pražské barokní slavnosti

Irena Tyslová

Letní scény divadel, hudební pehlídky i festivaly pod širým nebem jsou bžnou souástí letní kulturní nabídky celé ady mst a obcí, ale i nadále každý rok vznikají nové. V hlavním mst je letos novinkou festival barokních oper – Pražské barokní slavnosti. Oganizátoi jej umístili do prostor Ledeburské zahrady, která mu vytváí dokonalou, autentickou kulisu. Na jevišti umístném v salla teren se letos bhem léta odehraje více než sto pedstavení šesti oper ...

‣Více

Sebevražda a budování socialistické diktatury

Kniha o aspektech života v Sovětském svazu
Jakbu Rákosník

Monografie amerického historika Kennetha Pinnowa zapadá svým zaměřením mezi soudobé post-revizionistické trendy v historiografii Sovětského svazu, které se obracejí kriticky vůči teorii totalitarismu. Zároveň se snaží nabídnout výkladovou alternativu i vůči generaci revizionistů (Sheila Fitzpatrick ad.). Zatímco revizionisté se soustřeďovali zvláště na studium každodenní praxe obyčejných lidí a skupinových zájmů maskovaných jazykem ideologie, usilují post-revizionisté o znovuuvedení kategorie „moci“ do analýzy sovětského režimu, aniž by však upadli zpět do tradičního ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz