Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Knihy pod dohledem

Aktuální číslo

Pražské barokní slavnosti

Pražské barokní slavnosti

Irena Tyslová

Letní scény divadel, hudební pehlídky i festivaly pod širým nebem jsou bžnou souástí letní kulturní nabídky celé ady mst a obcí, ale i nadále každý rok vznikají nové. V hlavním mst je letos novinkou festival barokních oper – Pražské barokní slavnosti. Oganizátoi jej umístili do prostor Ledeburské zahrady, která mu vytváí dokonalou, autentickou kulisu. Na jevišti umístném v salla teren se letos bhem léta odehraje více než sto pedstavení šesti oper, které nastudovaly tyi soubory. Výjimenou událostí festivalu byla novodobá svtová premiéra serenaty Antonia Vivaldiho L’ Unione della Pace, e di Marte, tedy Spojení míru s Martem. Opera, kterou italský umlec napsal na poest dcer krále Ludvíka XV., se hrála jen jednou, tém ti sta let ji nikdo neslyšel. Pod Pražským hradem ji uvedl soubor Hofmusici poprvé 4. ervence a na programu bude nkolikrát i v záí. Vtšina záijového programu bude patit opee Torso, kterou zhudebnním pvodního libreta P. Davida Kopeckého vytvoili nov Vít Zouhar a Tomáš Hanzlík. Opera vznikla v roce 1728 u píležitosti oslavy narozenin olomouckého biskupa – kardinála Wolfganga Hanibala ze Schrattenbachu. Do souasnosti se však notový záznam nezachoval. Bhem pár íjnových pedstavení – festival koní už 3. íjna – bude uvedena opera Endymio. Tento píbh zakázané a neoptované lásky, píbh žárlivosti a msty, ml stejný osud jako opera Torso. Zachovalo se pouze jeho libreto. Díky vedoucímu souboru Ensemble Damian a autorovi hudby Tomáši Hanzlíkovi tak mohou diváci po staletích znovu sledovat klasický píbh, ve kterém krásný Endymio, všemi milován, sám city optovat odmítá. Ani letošní deštivé léto, které komplikuje život organizátorm venkovních pedstavení, lidi z Pražských barokních slavností nezaskoilo – mohou použít mobilní zastešení.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz