Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Knihy pod dohledem

Aktuální číslo

"Obětuj tyto náušnice..."

"Obětuj tyto náušnice..."

Lidská gesta a problém "oběti" osobních šperků
Naďa Profantová

Roku 895 se bavorskému králi Arnulfovi na sněmu v Řeznu mezi jinými předními knížaty podáním ruky zavázal i český kníže Spytihněv (vládl 895–915). Čechy tak opustily dlouholetou promoravskou orientaci ve prospěch východofranského protihráče Mojmírovců.

Zásadní politickou změnu však nestvrzovala listinná smlouva, ale gesto podání ruky. To bylo koncem 9. století již dosti ritualizované a propracované do působivé podoby. Ten, kdo slibovanou věrnost přijímal, podržel ve svých dlaních sepjaté ruce slibujícího.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz