Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Knihy pod dohledem

Aktuální číslo

Krátce

Krátce

  • Úspěšná putovní výstava registračních pokladen Platím!!! pocházející ze sbírkového fondu Múzea obchodu Bratislava dorazila na své pouti i do Muzea města Ústí nad Labem. Výstava představuje nepostradatelné, důležité, ale zároveň krásné „stroje“, které od konce 19. do poloviny 20. století nechyběly v žádném obchodě, cukrárně, restauraci, kavárně či hotelu. Nejtypičtějšími a nejznámějšími pokladnami jsou stroje tříd 300, 400 a 500 vyráběné v letech 1908–1920 firmou National. Starším typem byla příjmová pokladna, tedy dřevěná schránka se zásuvkou, s otvorem na vhazování peněz a papírovou páskou, na kterou musel obchodník zapisovat každou platbu a každý výdaj. V roce 1879 vynalezl majitel restaurace z Daytonu (stát Ohio, USA) James J. Ritty, inspirovaný strojovnou parníku, na kterém se plavil z Evropy, princip registrační pokladny, která operace zaznamenávala na dvě pásky, sčítala a vydávala o nich potvrzení s datem. Roku 1884 založil John Patterson v tomtéž městě firmu National Cash Register Company, která registračními pokladnami zaplavila celý svět. Na přelomu 19. a 20. století vyrábělo na území USA pokladny téměř dvě stovky výrobců, z nichž však velkou část firma National pohltila. Na území bývalého Československa bylo jediné zastoupení této firmy v Praze na Národní třídě. Vystavená kolekce pochází z období 1900–1948. Zastoupené jsou zejména pokladny firmy National, k vidění jsou však i ukázky jiných, v minulosti známých výrobců. Výstava obsahuje nejen samotné pokladny, ale i audiovizuální složku ve formě ozvučení a DVD projekce, která se snaží interaktivně zapůsobit na návštěvníky krátkým historickým dokumentem a uvést je do dané tematiky. Vystava je v muzeu otevřena do 25. září 2011. (vh)

  • V Památníku písemnictví na Moravě (areál benediktinského kláštera v Rajhradě) se zanedlouho zavřou brány za výstavou, věnovanou dvěma pozoruhodným osobnostem pocházejícím z rodu Musilů z Rychtářova u Vyškova. Ve své době světově proslulý Alois Musil (viz článek Jana Galandauera v DaS 2/2011), český cestovatel, znalec Blízkého Východu, významný orientalista a spisovatel je tu konfrontován se svým příbuzným, neméně slavným německým literátem Robertem Musilem, jehož nedokončený román Muž bez vlastností je dnes považován za jedno ze stěžejních děl světové literatury 20. století. Řada dokumentů a fotografií včetně rekonstrukce Musilova beduínského stanu a vídeňské pracovny Roberta Musila dokumentuje dílo obou autorů a jejich vztahy k českému prostředí. Součástí výstavy jsou mimo jiné původní předměty z orientální sbírky Aloise Musila, jeho korespondence a samozřejmě knihy. Roberta Musila připomínají fotografie, první vydání jeho děl včetně exempláře Muže bez vlastností, který jinak není ve fondech českých veřejných knihoven dostupný, Musilovy autentické dopisy a dlouho hledaný obraz z majetku jeho rodiny. Výstava je otevřena denně mimo pondělí už jen do 28. září 2011. (vd)

  • K dvoustému výročí narození Karla Jaromíra Erbena připravil Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Literárním archivem Památníku národního písemnictví v Praze elektronickou výstavu, která je přístupná na stránkách www.ucl.cas.cz, rubrika Publikace / Literatura ke stažení. Výstava obsahuje celkem deset panelů v PDF, které lze barevně či černobíle vytisknout na papír formátu A2 nebo A3. Pro školní výuku jsou dále k dispozici čtyři pracovní listy, doplňující otázky a jejich řešení. O tom, že se netradiční způsob vystavování setkal se slušným ohlasem, svědčí fakt, že výstavu již ve svých prostorách instalovalo několik institucí, např. knihovny v Roudnici nad Labem, Turnově a Třebíči či Muzeum v Hořicích. (jk)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz