Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Benátky

Aktuální číslo

Pavel Matlas: Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?

Pavel Matlas: Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?

Hranice trestní disciplinace poddanského obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.–18. století
Zuzana Čevelová

Nedlouho po vydání odborné publikace Alice Velkové Krutá vrchnost, ubozí poddaní? (Historický ústav AV ČR, 2009) se do rukou odborné veřejnosti dostává další titul s nápadně podobným názvem Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?, jehož autorem je jihočeský historik Pavel Matlas. Podobnost názvů obou publikací se jeví jako nápadná, po bližším náhledu ovšem nikoli jako náhodná. V posledních letech stoupá v české historiografii zájem o výzkum vesnického prostředí s využitím nejen kvantitativních, ale i kvalitativních metod. Na pozadí historicko-demografických tabulek a grafů se začínají pomalu rýsovat osudy konkrétních vesnických rodin i jednotlivců. Zatímco Alice Velková čerpá z různých typů evidenčních a pojišťovacích pramenů a jejím tématem je proměna venkovské rodiny v 18. a na počátku 19. století, Pavel Matlas se zaměřuje na prameny normativní povahy v kombinaci s prameny trestně-právní agendy v období 17. a 18. století. Cílem obou autorů bylo ukázat vesnickou komunitu jako živý, relativně samostatně jednající organismus, který se nepodřizuje světské autoritě tak, jak se až doposud předpokládalo.

...

Argo, Praha 2011, 325 s., 348 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz