Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Benátky

Aktuální číslo

Méně výstav, více umění

Méně výstav, více umění

Věci umění, věci doby Západočeská galerie v Plzni vystavuje v Masných krámech pozoruhodný soubor obrazů, kreseb, fotografií, grafik a plastik, mapující ve výrazných ukázkách tvorbu všech členů Skupiny 42. Soukromá sbírka moravské provenience zahrnuje nejen tvorbu válečného a krátce poválečného období, ale i obrazy a rané kresby, resp. fotogramy z předskupinového období třicátých let. Kvalita naprosté většiny prací je přesvědčivá a díky prozíravým akvizicím sběratele dovoluje vytvořit strukturovaný celek s překvapivými dominantami, který nemá charakter náhodně shromážděného materiálu. Pro poznání Skupiny 42 má tento soubor velký význam, neboť unikátní charakter řady děl rozšiřuje možnost interpretace zdánlivě dobře známých autorů o nové aspekty. Západočeská galerie v Plzni – Masné krámy, do 18. 9. 2011, www.zpc-galerie.cz

That’s photography Andreas Feininger se narodil v Paříži jako nejstarší syn slavného amerického malíře Lyonela Feiningera. Byl příslušníkem generace výtvarníků, kteří po první světové válce objevili fotografii jako uměleckou disciplínu a vytvořili nové, na fotografii založené nahlížení reality. Tvorbě Andrease Feiningera dominuje dvojice stěžejních témat: zobrazování velkoměstské krajiny a náměty převzaté z přírody. Architektura a život města New Yorku, jež si zvolil pro život, pro něho byly po celá dlouhá léta trvalým zdrojem okouzlení. Panorama Manhattanu, mrakodrapy, mosty a trati nadúrovňové dráhy se v atmosférou nabitých obrazech tvořících svorník jeho díla opakují s železnou pravidelností. Se stejným nadšením ovšem tvořil i své přírodní studie. Jeho detailně prokreslené obrazy hmyzu, květin, ulit, dřeva a minerálů propůjčují tvarům vyskytujícím se v přírodě, jež nás obklopuje, vlastnosti sochařských výtvorů. Díky strohé kompozici jeho fotografií v nich tento mikrokosmos nabývá monumentálních proporcí. Galerie hlavního města Prahy – Dům U Kamenného zvonu, do 23. 10. 2011, www.ghmp.cz

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz