Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Benátky

Aktuální číslo

Historizující slavnosti v Terezíně

Historizující slavnosti v Terezíně

Fikce, anebo oživování tradice
Jaroslav Krátký

Během posledních dvou desetiletí přibylo mnoho různých městských i venkovských oslav, jejichž účastníci si připomínají důležité mezníky v historii daného místa. K těmto místům patří i Terezín. Na podzim se zde pravidelně konají takzvané Josefínské slavnosti – jako připomínka založení pevnostního města. Diváci mají příležitost setkat se u základního kamene pevnosti s představitelkou císařovny Marie Terezie, která ve skutečnosti toto město, které nese její jméno, nikdy nenavštívila. Místo, kde leží základní kámen, lemují členové klubů vojenské historie v uniformách zhruba z poloviny 18. století. Tehdy zde ovšem ještě žádná pevnost nestála. K výstavbě pevnosti došlo až o generaci později, kdy už byla někdejší rokoková zdobnost vystřídána strohou uměřeností josefínského klasicismu. Iniciátorem stavby terezínské pevnosti byl až syn slavné císařovny ­Josef II. Dne 10. října 1780 se na staveništi budoucí pevnosti sešel císař Josef II. se svými generály a hodnostáři, aby zde slavnostně poklepal na základní kámen. Z císařovy vůle budoucí pevnostní město mělo nést název odvozený od jména jeho matky – Theresienstadt. Osidlovací patent z 30. září 1782 uvádí také první český název: Terezyánské Město a Pless. Později se ujala jednodušší verze českého názvu – nám známý Terezín, ale i varianty tohoto názvu, jako například Terezianov nebo Terezov. Tím také veškerá spojitost Terezína s Marií Terezií končí.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz