Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Salony

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Academia Film Olomouc 2011

Cena časopisu Dějiny a současnost
Ivan Klimeš

Před pěti lety nastartoval nejstarší filmový festival svého druhu v Evropě (a údajně také největší) Academia Film Olomouc novou etapu svého vývoje. Ožil novou energií a přišel s celou řadou nápadů, které spoluutvářejí jeho neobyčejně sympatickou mladistvou atmosféru. Koncepčně připravený program dokáže přilákat každým rokem vyšší počet návštěvníků – letos se akreditovalo neuvěřitelných 2700 diváků (o 800 více než loni) a zahraniční hosté, ať už filmaři, vědci, či členové zahraniční poroty ...

‣Více

Nebyl únor 1948 předělem?

Reakce na recenzi Doubravky Olšákové
Miloš Pick

Doubravka Olšáková (DaS 5/2011) v recenzi mé knížky vzpomínek „Naděje se vzdát neumím“ o mé výpovědi uvádí: „Padesátá léta se nesla v přesvědčení pozvolného naplňování a realizace svůdné myšlenky socializmu...” Jenže právě tohle má knížka uvádí výslovně pro „předúnorové” období, zřetelně oddělené od poúnorového zvratu: „Po válce, a, až do únorového zvratu v roce 1948, to vypadalo, že se začínají naplňovat naše nejvznešenější sny o vývoji k socialismu.... Vítali ...

‣Více

Špionské věže na Ďáblově hoře

Sim Binková

Teufelsberg (Ďáblova hora), kopec navršený z válečných trosek, se nachází v západním Berlíně v Grünewaldu. Známý je zejména tím, že zde během studené války sídlila americká odposlouchávací stanice posléze provozovaná společně s Brity. V roce 1972, po dokončení navážky trosek, bylo započato se stavbou pevné odposlouchávací stanice, která zahrnovala pět radarových věží. Z počátku Američané pouze monitorovali letecké koridory mezi Berlínem a Spolkovou republikou, později během studené války se zaměřili ...

‣Více

Pamětní deska Josefu Pekařovi

Jan Bílek

Kost na Sobotecku, turisticky a filmařsky atraktivní lokalita v Českém ráji, patří k nejznámějším českým hradům. Pro kulturní a historickou obec je nádavkem nerozlučně spjata s významným dílem historika, univerzitního profesora Josefa Pekaře, rodáka z nedalekého Turnovska. Pekařova proslulá Kniha o Kosti představuje vrstevnatou badatelskou sondu do politické, hospodářské, sociální a kulturní minulosti českých zemí v 17.–18. století, kombinující rovinu regionálních a národních dějin. Monografie se pro své kvality ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Historik Petr Čornej oslavil koncem března letošního roku šedesáté narozeniny. Při této příležitosti se v novinách a časopisech objevilo několik bilančních rozhovorů s jubilantem. Nejobsáhlejší rozhovor přinesl časopis Babylon (3. 5. 2011, příloha Paseka), ve kterém historika důkladně vyzpovídal Petr Placák. Čornej vzpomíná na své dětsví a studentská léta, studium na vysoké škole, dobu normalizace a samozřejmě na své učitele (na ty špatné i na ty dobré) a kolegy. Při ...

‣Více

Krátce

  • Muzeum Českých drah, které se nachází v sousedství železniční stanice Lužná u Rakovníka, má za sebou první letošní akci. Ve dnech 14. a 15. května se zde za velkého zájmu veřejnosti konal První parní víkend, na nějž z Prahy přivážel návštěvníky historický vlak tažený parní lokomotivou 477.043 přezdívanou Papoušek. Návštěvníci se kromě prohlídky muzea mohli svézt i v parním motorovém voze zapůjčeném z Národního technického muzea. Vůz M 124 ...
‣Více

Knihovnička

Martin Nodl

Politika se dnes stala pouhou karikaturou. Téměř každým dnem se díky investigativním novinářům objeví tajně pořízené nahrávky, emailová korespondence či pokoutně stažené dokumenty, jež prokazují, že politika už dávno ani nepředstírá správu věcí veřejných. Politická kultura v Čechách padá do stále větších hlubin, dna však prozatím nevidět. Politici ztratili odpovědnost, ztratili korektivy v podobě vnímání každodenního života a spolu s tím ztratili i vyprázdnili svůj jazyk. Poslouchat politické „diskuse“ ve ...

‣Více

Odpověď Miloši Pickovi

Doubravka Olšáková

Úkolem recenze není přinášet doslovné znění či mechanickou transkripci událostí popsaných v jakékoliv knize, úkolem recenze je stručně knihu popsat, věnovat se hlavním pasážím a myšlenkám v ní uvedeným – a to vše na velmi malém prostoru. V praxi vypadá recenzentovo přemítání asi takto: Kniha Naděje se vzdát neumím má 126 stran malého formátu, z čehož 22 stran tvoří úvod, motto, přetisky projevů, ediční poznámka a obsah. V knize je též ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz