Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Salony

Aktuální číslo

Athénská Agora

Athénská Agora

Archeologický výzkum v kolébce evropské kultury
Pavla Drápelová

Athénská Agora, nacházející se na severozápadním svahu Akropole, představovala ve starověku politické, duchovní a kulturní centrum města.

S existencí tohoto místa jsou spjaty počátky athénské demokracie, působení fi losofa Sókrata, ražba athénských bronzových mincí, vznik stoicismu a také činnost apoštola Pavla. Její význam v dějinách Řecka podtrhuje i fakt, že řada antických autorů neopomněla navštívit či zmínit toto místo ve svých dílech (Platón, Aristotelés, Aeschines, Pausaniás aj.). I dnes je archeologická lokalita častým cílem mnoha turistů.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz