Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Okultismus v historii

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

3,141592653589...

Z historie Ludolfova čísla
Bohumil Tesařík

Budete-li někdy odpovídat na otázku, který objev z období kolem přelomu 16. a 17. století je podle vás nejvýznamnější, nezapomeňte dát svůj hlas číslu „pí“, neboli „číslu Ludolfovu“, které je jednou ze základních a nejstarších konstant v matematice – určuje, kolikrát se průměr kružnice vejde do jejího obvodu. Přestože je známe ze školních lavic všichni, je číslo „pí“ natolik záhadné, jako by ani nepocházelo z tohoto světa. Nad jeho co nejpřesnějším ...

‣Více

Krátce

  • Po loňském výročí básníka Karla Hynka Máchy připadá na letošní listopad neméně významné jubileum – dvě stě let od narození historika, básníka a překladatele Karla Jaromíra Erbena. V této souvislosti připravuje Pekařova společnost Českého ráje v Turnově za účasti dalších institucí konferenci Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, která se bude konat ve dnech 15.–16. dubna 2011 v Malé Skále u Turnova. Bohatý program sympozia, na ...
‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • O dalším pokusu opravovat údajně nekorektní díla literárních klasiků informuje Hana Ulmanová v Respektu (3/ 2011). Cílem útoku jsou tentokrát Dobrodružství Huckleberryho Finna od Marka Twaina, resp. více než dvousetkrát se v románu vyskytující slovo nigger (negr). V únoru má v USA vyjít upravená verze klasického díla, v níž bude zmíněný výraz nahrazen slovem slave (otrok). Čeští čtenáři, kteří si pamatují převyprávěná („odnáboženštěná“) díla jako Robinson Crusoe či Chaloupka strýčka ...

‣Více

Nicolas Poussin v Tróji

Nástropní freska má svoji předlohu
David Bareš

Nástěnné malby trojského zámku byly komplexně vyloženy několika autory. Méně zájmu bylo dosud věnováno autorsky neurčené nástěnné malbě v salonu severovýchodního křídla v přízemí. Je na ní zobrazen Chronos, který unáší Pravdu, zobrazenou tradičně jako nahou mladou ženu. V levé části kompozice poletuje vedle alegorické postavy Pravdy putto, které v jedné ruce drží srp a ve druhé uroboros, symbol věčnosti. V dolní části nástěnné malby sedí nalevo žena s hady ...

‣Více

Knihovnička

Martin Nodl

Ne, rozhodně dnes nežijeme v době, kterou bychom mohli nazvat renesancí. Nemám zde na mysli pouze renesanci 16. století, nýbrž všechny renesance, jichž evropská společnost od svého zrození prožila hned několik, ostatně stejně jako krizí. V každé z oněch renesancí se cosi nového rodilo, v opozici vůči starému, někdy v opozici radikální, jindy pouze v podobě nahlížení stejných problémů novýma očima. A nejde jen o renesanci ducha, nýbrž i o ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz