Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Století detektivky

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Cynthia Freelandová: Teorie umění

Václav Hájek

Když jsem si pročítal knihu Cynthie Freelandové Teorie umění, nemohl jsem se zbavit pocitu, že autorčinu situaci asi znám z vlastní zkušenosti. Člověk má málo času, nemůže si dovolit rozvádět dopodrobna myšlenky, které ho napadají, i kdyby chtěl, soustředit pozornost jedním směrem je už v podstatě luxus apod. Řadu otázek lze jen letmo naznačit, vytyčit směr, uvést pár záchytných bodů z literatury a uměleckého „materiálu“ a zase odlétnout na lehkém ...

‣Více

Jan PAVLÍK Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814

Ivana Čornejová

Pater Jan Pavlík byl provinciálem České provincie Tovaryšstva Ježíšova před rokem 1989; bylo to v dobách, kdy pro českou veřejnost jezuité de facto zmizeli, a tak i jeho hodnost v republice oficiálně neexistovala. Navzdory všem perzekucím a obtížím přesto řád Societas Iesu pokračoval ve své utajené činnosti i za komunistického režimu. Jedním z dokladů o záslužné práci jezuitů je právě kniha Otce Jana Pavlíka. Tzv. starému Tovaryšstvu, tedy společenství, které ...

‣Více

Jiří Urban: Venkov pod kolektivizační knutou

Okolnosti exemplárního "kulackého" procesu
Anna Macourková

Vymizení rolnického stavu a socioekonomická proměna venkova v důsledku intenzivní kolektivizace prováděné v Československu od počátku padesátých let si pro svoji dějinnou osudovost zaslouží důkladné poznávání. Historik Karel Jech, v současnosti nejcitovanější autor v pracích o kolektivizaci, vyzval před několika lety ve své monografii Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy kolegy, aby zpracovávali historii novodobého venkova v regionální perspektivě. Zachycení místní reality totiž může odhalit některé dosud nepopsané, nebo málo ...

‣Více

Jana Valtrová: Středověké setkání s "jinými"

Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici ve středověkých misionářských zprávách o Asii
Jitka Komendová

K otázkám konfrontace s kulturní „jinakostí“ obracejí humanitní vědci svou pozornost již několik desetiletí. Nově vznikajícím pracím to dává možnost opřít se o detailně propracovanou metodologii a vyhnout se chybám předchůdců, ale znamená to i úskalí čtenářské přesycenosti tímto tématem, takže není snadné najít oblast i způsob podání, umožňující říci ještě něco nového. Jana Valtrová rezignovala na detailní, dnes již rozkošatělé teorie „jinakosti“ (alterita/alienita) a vsadila na pečlivou analýzu ...

‣Více

Hana Vymazalová – Filip Coppens: Moudrost svitků boha Thovta

Vědecké poznání za vlády faraonů
Břetislav Vachala

V rámci výzkumného záměru Výzkum civilizace starého Egypta, řešeného v Českém egyptologickém ústavu FF UK, vznikla ojedinělá monografie shrnující vědecké poznání dávných Egypťanů. Jde přitom o v pořadí již čtvrtý publikační výstup zabývající se touto problematikou. Vědění se ve starém Egyptě vždy těšilo velké úctě a bylo spojováno s bohem moudrosti a Měsíce Thovtem, který byl považován za vynálezce písma, posla bohů, patrona písařů a ochránce zesnulých. Navíc byl v ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz