Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Století detektivky

Aktuální číslo

Jiří Urban: Venkov pod kolektivizační knutou

Jiří Urban: Venkov pod kolektivizační knutou

Okolnosti exemplárního "kulackého" procesu
Anna Macourková

Vymizení rolnického stavu a socioekonomická proměna venkova v důsledku intenzivní kolektivizace prováděné v Československu od počátku padesátých let si pro svoji dějinnou osudovost zaslouží důkladné poznávání. Historik Karel Jech, v současnosti nejcitovanější autor v pracích o kolektivizaci, vyzval před několika lety ve své monografii Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy kolegy, aby zpracovávali historii novodobého venkova v regionální perspektivě. Zachycení místní reality totiž může odhalit některé dosud nepopsané, nebo málo známé skutečnosti a obecné teze postavit do nového světla. Velkým přínosem pro detailní poznání zemědělské politiky KSČ v období její politické nadvlády je kniha historika Jiřího Urbana, který se tématem kolektivizace zabývá již řadu let.

...

Vyšehrad, Praha 2010, 304 s., 248 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz