Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Století detektivky

Aktuální číslo

Jana Valtrová: Středověké setkání s "jinými"

Jana Valtrová: Středověké setkání s "jinými"

Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici ve středověkých misionářských zprávách o Asii
Jitka Komendová

K otázkám konfrontace s kulturní „jinakostí“ obracejí humanitní vědci svou pozornost již několik desetiletí. Nově vznikajícím pracím to dává možnost opřít se o detailně propracovanou metodologii a vyhnout se chybám předchůdců, ale znamená to i úskalí čtenářské přesycenosti tímto tématem, takže není snadné najít oblast i způsob podání, umožňující říci ještě něco nového. Jana Valtrová rezignovala na detailní, dnes již rozkošatělé teorie „jinakosti“ (alterita/alienita) a vsadila na pečlivou analýzu mimořádně atraktivních pramenů, totiž misionářských zpráv o Asii ze 13. a 14. století, a obojí bylo podle mého soudu ku prospěchu výsledné práce.

...

Argo, Praha 2011, 212 s., 259 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz