Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Století detektivky

Aktuální číslo

Hana Vymazalová – Filip Coppens: Moudrost svitků boha Thovta

Hana Vymazalová – Filip Coppens: Moudrost svitků boha Thovta

Vědecké poznání za vlády faraonů
Břetislav Vachala

V rámci výzkumného záměru Výzkum civilizace starého Egypta, řešeného v Českém egyptologickém ústavu FF UK, vznikla ojedinělá monografie shrnující vědecké poznání dávných Egypťanů. Jde přitom o v pořadí již čtvrtý publikační výstup zabývající se touto problematikou. Vědění se ve starém Egyptě vždy těšilo velké úctě a bylo spojováno s bohem moudrosti a Měsíce Thovtem, který byl považován za vynálezce písma, posla bohů, patrona písařů a ochránce zesnulých. Navíc byl v úzkém vztahu s bohyní pravdy, práva a spravedlnosti Maat. „Vševědoucí“ Thovt, jehož posvátným zvířetem byl ibis či pavián, měl být také autorem tajemné boží knihy obsahující veškeré vědění a moudrost. Řekové později ztotožnili Thovta se svým Hermem, jemuž jako Hermovi Trismegistovi bylo připisováno autorství hermetických spisů, jež oslovily Evropu zejména v době renesance.

...

Filozofická fakulta UK v Praze, Praha 2011, 352 s., 270 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz