Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Éra odhalování

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Jaroslav Polách: Jan Smil z Kremže

Život táborského hejtmana a loupežného rytíře
Petr Čornej

Osoba dobrodružného šlechtice, který se, podobně jako mnozí jiní příslušníci české nižší nobility, stal v letech husitské revoluce významným politickým hráčem a podstatně znásobil svůj majetek, vzrušuje historiky i regionalisty už sto dvacet let. Není divu, neboť Smilův život byl více než bouřlivý a v dramatičnosti se mu vyrovná snad jedině barvitý a stejně tragicky završený příběh Jana ze Smiřic. Pokud by se zasvěcenějším čtenářům zdálo, že po pracích Theodora ...

‣Více

Wojciech Zajaczowski: Rusko a národy

Osmý kontinent
Jakub Janda

Autor Wojciech Zajaczkowski, současný polský velvyslanec v Ruské federaci a profesní historik, úvodem připomíná nezainteresované veřejnosti často opomíjené skutečnosti, které je nutné mít na paměti při zkoumání Ruska. Historiografie tohoto regionu byla ve 20. století přikryta selektivním ideologismem a první skutečné badatelské počiny přišly až po rozpadu SSSR jako snaha o hledání příčin jeho kolapsu. I proto nelze na dějiny Ruska pohlížet jen jako na dějiny Rusů, jelikož multietnicita je ...

‣Více

Markéta Hánová: Japonismus ve výtvarném umění v Čechách

Tomáš Winter

Uměleckohistorická literatura se v poslední době stále intenzivněji věnuje vztahům evropského a mimoevropského umění. Platí to zvláště u hledání spojitostí tvorby našeho kontinentu s původními kulturami Afriky, Oceánie a Ameriky a se starším asijským uměním. Pro výklad této problematiky jsou často využívány teorie primitivismu, orientalismu či postkoloniálních studií, které demaskují ideologické momenty dotyčných vztahů a odkrývají politické a mocenské aspekty, které se v nich odrážejí. Kniha Markéty Hánové o japonismu ...

‣Více

Adam Votruba: Pravda u zbojníka

Zbojnictví a loupežnictví ve střední Evropě
Markéta Křížová

Několik generací českých čtenářů se již v dětství seznámilo s problematikou zbojnictví v postavě poctivého loupežníka Rumcajse, starší ročníky si jistě vzpomenou i na Jánošíka, hájícího zájem rolníků vůči feudálním třídám. Jinak ale téma zbojníků není v českém prostředí, a tím spíše pak v české historiografii, příliš frekventované. Naopak v západní Evropě zbojnictví a sociální banditismus zažívá vlnu zájmu badatelů, a to zejména v kontextu takových historických odvětví, jako jsou ...

‣Více

Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (eds.): Umění české refromace (1380–1620)

Kateřina Pražáková

Publikace Umění české reformace (1380–1620) vznikla při přípravě stejnojmenné výstavy, kterou bylo možné navštívit od 16. prosince 2009 do 4. dubna 2010 v Císařské konírně na Pražském hradě. Autoři z řad historiků i historiků umění v ní zveřejnili závěry svého bádání o výtvarné kultuře, jež se utvářela na území Čech v prostředí reformačních církví od doby před vypuknutím husitství až do porážky českého stavovského povstání a vydání Obnoveného zřízení ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz