Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Éra odhalování

Aktuální číslo

Jaroslav Polách: Jan Smil z Kremže

Jaroslav Polách: Jan Smil z Kremže

Život táborského hejtmana a loupežného rytíře
Petr Čornej

Osoba dobrodružného šlechtice, který se, podobně jako mnozí jiní příslušníci české nižší nobility, stal v letech husitské revoluce významným politickým hráčem a podstatně znásobil svůj majetek, vzrušuje historiky i regionalisty už sto dvacet let. Není divu, neboť Smilův život byl více než bouřlivý a v dramatičnosti se mu vyrovná snad jedině barvitý a stejně tragicky završený příběh Jana ze Smiřic. Pokud by se zasvěcenějším čtenářům zdálo, že po pracích Theodora Wagnera, Rudolfa Urbánka, Františka Šmahela, Jiřího Louženského, Jiřího Jánského, Anny Kubíkové a Roberta Šimůnka nelze k osudům jihočeského urozence již nic zásadního dodat, pak je nevelká knížka Jaroslava Polácha, povoláním lékaře, patrně překvapí. Důvod je zřejmý. Nadšený amatérský badatel, který se úzce vymezenému tématu věnuje dlouhodobě, systematicky a s láskou, mívá citlivější „oko“ pro detaily, jež profesionálním historikům, zpravidla zkoumajícím širší dobový kontext, nejednou uniknou. K autorovým přednostem patří též důvěrná znalost kraje pod Kletí, kde se předci budoucího táborského spojence usadili asi už ve druhé polovině 13. století, a hluboký zájem o sfragistiku, zjevný v celé publikaci.

...

Bohumír Němec – Veduta, České Budějovice 2011, 122 s., 290 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz