Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ze Svaté země do srdce Evropy

Aktuální číslo

výstavy

"Der verschwundene Dom"

Výstava o proměnách mohučské katedrály
Marek Zágora

Mohučský dóm sv. Martina je jednou z nejproslulejších katedrál v Německu a řadí se mezi skutečné architektonické skvosty. Právě této výjimečné památce je věnována krásná výstava nazvaná Der verschwundene Dom, kterou připravilo mohučské Bischöfliches Dom- und Diözesanmuseum. Hlavním cílem výstavy je přiblížit historii a především pak vizuální proměny svatomartinské katedrály, která je úzce spjata s historií Mohuče, jednoho z nejstarších německých měst.

...

Der verschwundene Dom Bischöfliches Dom- und Diözesanmuseum, Mainz ...

‣Více

Méně výstav, více umění

  • Právní a etická historie fotografie Fotografie od svého vzniku v roce 1839 vyprovokovala adu kontroverzí a senzaních soudních proces a dostala se do ohniska významných etických a právních debat. Výstava Kontroverze / Controversies, kterou pipravilo Musée de l’Elysée v Lausanne a kterou nyní hostí Galerie Rudolfinum, pedstavuje kolekci více jak osmdesáti fotografií, které se staly pedmtem soudních spor. Prostednictvím tchto kontroverzních dl výstava zachycuje promny spoleenského povdomí o skandálu, promny ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz