Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ze Svaté země do srdce Evropy

Aktuální číslo

Inspiromat

Inspiromat

Brouk v Austrálii
Eduard Burget

Letos je tomu šedesát let, kdy český spisovatel, básník, biolog a svérázný myslitel Bohuslav Brouk nastoupil ve Francii na loď Skaubryn a odjel do Austrálie. Brouk, který v roce 1948 uprchl z Československa a nějaký čas žil v Paříži a Lyonu, využil toho, že australská vláda v té době umožňovala příchod nových imigrantů. Pro evropské uprchlíky dokonce vypravovala lodě a platila jim cestu. Dva roky po příjezdu do Austrálie začal Brouk sepisovat svůj rozsáhlý esej O šalbě svobody a filosofie, jehož závěrečná kapitola, která shrnuje hlavní Broukovy myšlenky, vyšla nyní knižně vůbec poprvé. Broukovy úvahy o svobodě dodnes neztrácejí na aktuálnosti, už jen z toho důvodu, že pojem svobody užíváme s naprostou samozřejmostí, aniž bychom se ptali po jeho vlastní podstatě. Autor svobodu definuje jako pouhý pocit, který zásadně není vázán na žádné specifické životní poměry. Proto se podle Brouka mohou v komunistických státech cítit lidé svobodní, pokud budou všichni přesvědčenými komunisty, a naopak v demokratickém režimu se může určitá skupina obyvatel cítit nesvobodná, pokud má pocit, že je vystavena útlaku. Je proto iluzí domnívat se, že zápas o svobodu je toliko záležitostí společenského řádu a že nastolením liberalistického režimu ve formě anglosaské demokracie po celém světě by byla palčivá otázka svobody vyřešena. V eseji se zajímavě odráží i zkušenost s životem v Austrálii. Nerad bych byl podezříván z laciných aktualizací, přesto si na závěr neodpustím Broukovu jízlivou charakteristiku australské „svobody tisku“: Pohleďme třeba na australský tisk, který trvale vzhledem k obchodním zájmům straní vládě pravicové a kde opoziční vláda labouristická nemá a ani za své několikaleté vlády neměla jediných novin jí stranících. Komerční tisk je pochopitelně liberální jen potud, pokud nejde o kupčické a společenské zájmy jeho majitelů a jejich třídy, a je proto pochopitelné, že odvádí zájmy svého čtenářstva od politických problémů a myšlení vůbec…

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz