Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ze Svaté země do srdce Evropy

Aktuální číslo

Ďas doporučuje k tématu

Ďas doporučuje k tématu

Ze Svaté země do srdce Evropy

Pavel Soukup – Jaroslav Svátek a kolektiv, Křížové výpravy v pozdním středověku. Kapitoly z dějin náboženských konfliktů, NLN, Praha 2010, 248 s., 279 Kč

Tato kniha je první publikací v češtině, která se věnuje všem aspektům spojeným s touto pozdní fází křížových výprav. Přispělo do ní patnáct historiků z Francie, České republiky a dalších evropských zemí. Jejich texty zavedou čtenáře na nejrůznější bojiště v Evropě i ve Středomoří, ale i na místa, kde se o křížové výpravě pouze vášnivě debatovalo. Kniha integruje do dějin pozdních kruciát i výpravy proti husitům a věnuje se také českému přínosu k diplomatickému řešení turecké hrozby v době Jiřího z Poděbrad.

Francesco Gabrieli, Křížové výpravy očima arabských kronikářů, přeložil Josef Prokop, Argo, Praha 2010, 344 s., 398 Kč

Výběr z kronik sedmnácti arabských historiků líčí události spjaté s křížovými výpravami a dobýváním Svaté země. Mezi popisovanými událostmi nechybí dobytí Jeruzaléma, pád Tripolisu, bitva u Hattínu či dobývání Akkonu, přičemž největší prostor je věnován osobnosti sultána Saladina a třetí křížové výpravě. Texty poskytují unikátní a velmi zajímavý pohled na dějiny křížových výprav z muslimské perspektivy a představují i pestrý obraz rozličných historiografických a literárních stylů typických pro arabské písemnictví.

Miroslav Hroch – Věra Hrochová, Křižáci ve Svaté zemi, Mladá fronta, Praha 1996, 296 s., 139 Kč

Druhé upravené vydání knihy osvědčených autorů přibližující historické pozadí, motivy a vývoj křižáckých výbojů ve Svaté zemi, které započaly první křížovou výpravou na konci 11. století. Popisuje následující křížové výpravy, zachycuje vznik a vývoj křesťanských států ve východním Středomoří a vniřní i vnější příčiny jejich pádu. Kniha je doplněna ilustrativními mapkami i obrazovým materiálem. Nechybí ani shrnutí etap křížových výprav, chronologický přehled nejdůležitějších dat, jmenný rejstřík a genealogie jeruzalémských králů.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz