Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Marx a jeho dědicové

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Jiří Hrbek: České barokní korunovace

Vít Vlnas

České královské korunovace raného novověku se po desetiletích badatelského nezájmu, či v lepším případě zájmu značně selektivního, stávají v historiografii posledních let atraktivním tématem ve vší své komplexnosti. Jiří Hrbek vstupuje se svou knižní prvotinou na toto pomyslné odborné kolbiště s nemalými ambicemi a budiž hned úvodem řečeno, že i úspěšně. Přes určitá omezení vyznívá jeho práce soustředěněji a přesvědčivěji nežli rozprava Benity Berning Nach altem löblichen Gebrauch: Die böhmischen ...

‣Více

Ivo Pejčoch: Vojenské osoby popravené v období politických procesů v Československu v letech 1948–1955

Jan Županič

Historika Ivo Pejčocha zajisté není potřeba znalcům vojenské historie představovat. Autor řady studií na toto téma, tvůrce cyklu Obrněná technika a autor a spoluautor encyklopedie Válečné lodě vydal v posledních letech několik studií zabývajících se dosud opomíjenými kapitolami našich dějin. Jednu z posledních představuje práce Armády českých politiků. České polovojenské jednotky 1918–1945 (2009), ve které se zabývá dosud neznámou stránkou ze života československých a protektorátních extremistických stran a hnutí ...

‣Více

Peter Ackroyd: Newton

Stručný životopis
Bohumil Tesařík

Nevím, čím se budu jevit světu, ale já sám si připadám jako malý chlapec, který si hraje na břehu moře a těší se tím, že tu a tam najde hladší oblázek nebo hezčí lasturu než obvykle, zatímco velký oceán pravdy leží přede mnou neprozkoumán, řekl o sobě Isaac Newton. Útlá knížka z pera současného britského spisovatele a publicisty, literárního historika a recenzenta nebeletristické literatury Petera Ackroyda přináší stručný životopis tohoto ...

‣Více

Pavel Vaněk: Vojenská kronika 4. znojemské pohraniční brigády 1945–1955

Martin Dubánek

Ústav pro studium totalitních režimů vydal v rámci náplně své práce velice kvalitní edici dokumentů – první svazek kroniky 4. znojemské pohraniční brigády v období 1945–1955. Autorem publikace je vedoucí oddělení archivních fondů vojsk ministerstva vnitra Archivu bezpečnostních složek v Kanicích u ­Brna Pavel Vaněk, jenž se uvedenou problematikou v rámci své odborné publikační činnosti dlouhodobě zabývá (např. Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice 1951–1955, Praha 2008 ...

‣Více

Veronika Čapská – Veronika Marková (eds.): Gabriela Sobková z Kornic, provdaná ze Spens-Boden

Deníkové rodinné záznamy (1785–1808)
Radmila Pavlíčková

Pátý svazek edice Manu propria pinesl v závru loského roku edici pozoruhodných rodinných záznam, které si zaala roku 1785, ve svých dvanácti letech, psát Gabriela, rozená hrabnka Sobková z Kornic, dívenka pocházející z provinní slezské šlechtické rodiny. Po dalších dvacet ti let do své smrti v nich zaznamenávala pamtihodné události (nejen) rodinného života a po jejím skonu v dsledku pedasného porodu devátého dítte je uzavel informací o pisatelin smrti a ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz