Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Marx a jeho dědicové

Aktuální číslo

Veronika Čapská – Veronika Marková (eds.): Gabriela Sobková z Kornic, provdaná ze Spens-Boden

Veronika Čapská – Veronika Marková (eds.): Gabriela Sobková z Kornic, provdaná ze Spens-Boden

Deníkové rodinné záznamy (1785–1808)
Radmila Pavlíčková

Pátý svazek edice Manu propria pinesl v závru loského roku edici pozoruhodných rodinných záznam, které si zaala roku 1785, ve svých dvanácti letech, psát Gabriela, rozená hrabnka Sobková z Kornic, dívenka pocházející z provinní slezské šlechtické rodiny. Po dalších dvacet ti let do své smrti v nich zaznamenávala pamtihodné události (nejen) rodinného života a po jejím skonu v dsledku pedasného porodu devátého dítte je uzavel informací o pisatelin smrti a pohbu a dalších osudech rodiny její manžel, Emanuel ze Spens-Boden.

...

Scriptorium, Praha 2009, 240 s., 242 K

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz