Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Svoboda a tolerance

Aktuální číslo

ďas doporučuje k tématu Svoboda a tolerance

ďas doporučuje k tématu Svoboda a tolerance

  • Jiří Just, Rudolfův Majestát. Světla a stíny náboženské svobody, Havran, Praha 2009, 160 s., 198 Kč

Majestát vydaný českým králem a císařem Rudolfem II. v červenci 1609, zaručující nekatolíkům v Čechách svobodné provozování jejich náboženské praxe a vlastní církevní správu, je jedním z důležitých dokumentů našich dějin, a to i přesto, že poměry, které nastolil, netrvaly o mnoho déle než jedno desetiletí. Kniha církevního historika Jiřího Justa shrnuje poznatky o tomto dokumentu, v širším kontextu objasňuje okolnosti jeho vzniku a všímá si i událostí bezprostředně následujících. Přináší také plné znění privilegia, od jehož vydání uplynulo v roce 2009 právě 400 let.

  • Eva Melmuková, Patent zvaný toleranční, Mladá fronta, Praha 1999, 240 s., 189 Kč

„Co byl vlastně obávaný i oslavovaný patent zvaný toleranční? Pokusíme se odpovědět na tuto otázku nejen na základě literatury, která už vešla do odborného povědomí, ale především v rozhovoru s původními archivními prameny. V nich nás často osloví právě ti, pro něž byl toleranční patent vydán, sami účastníci dávných dějů. Je to vzácná příležitost, daná i tím, že byrokratický aparát státní správy evidoval právě od poloviny 18. století z různých důvodů i jednotlivce, kteří by jinak v toku dějinného vývoje unikli pozornosti současníků i potomků. Prameny vyhodnocené srovnávací metodou a zařazené do historických souvislostí poskytují věcné i zásadní informace, mnohdy zcela nové a nezvyklé.“ (Z autorčina úvodu ke knize.)

  • Josef Janáček, Rudolf II: a jeho doba, Nakladatelství Svoboda, Praha 1987, 574 s., 75 Kčs

Životopis Rudolfa II. klade největší důraz na konfrontaci císaře s jeho vladařským posláním. Autor vychází z názoru, že ani vrozený sklon k lehkomyslnému opomíjení vladařských povinností, ani nepopiratelná psychóza nemohly Rudolfa zbavit odpovědnosti za korunu říšskou, uherskou a českou a za všechny hodnosti, které mu připadly po otci. Kniha představuje Rudolfa od útlého mládí až do zralého věku. Současně obrací autor pozornost k pestrým souvislostem Rudolfovy vlády, a podává tak obraz doby, v níž císař žil a působil.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz