Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Mizející Peking

Aktuální číslo

zapadlí vlastenci, inspiromat

Cesta tam a zase zpátky

Nadace B. J. Horáčka Českému ráji
Iveta COUFALOVÁ

Český ráj se v této rubrice dostal do ohniska zájmu již několikrát. Kraj je to přitažlivý pro turisty, také pro ty, kteří chtějí na jeho krásách spíše vydělat, ale stojí za pozornost i těm, kteří se mu obdivují a rádi přiloží ruku k dílu. Jedno mají společné — v Českém ráji se jim líbí. Nyní utěšeně roste počet posledně jmenovaných, tedy těch, kteří se o dění mezi Turnovem a Jičínem aktivně ...

‣Více

slova na mučidlech

  • baron

Zdá se být nezpochybnitelné, alespoň podle latinské verze kroniky Přibíka Pulkavy z Radenína († 1380), že se v českých luzích a hájích houfně proháněli baroni (barones) již za časů kněžny Libuše. Poprvé se u nás tento latinský termín vyskytuje ovšem až koncem 12. století a jen o málo pozdější četné doklady dosvědčují, že se jednalo o blíže nespecifikované příslušníky vyšší šlechty, velmože, patrně i se soudními pravomocemi. Středolat. barō „námezdní ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz