Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Mizející Peking

Aktuální číslo

ďas doporučuje k tématu Mizející Peking

ďas doporučuje k tématu Mizející Peking

  • John K. Fairbank, Dějiny Číny, přeložili Martin Hála, Jana Hollanová a Olga Lomová, NLN, Praha 2004, 694 s., 415 Kč

V posledním desetiletí se Čína stala jednou z nejdynamičtěji se rozvíjející zemí světa. Poznat dějiny a kulturu tohoto vzdáleného, pro nás neznámého, ale čím dál tím významnějšího státu, který bude nepochybně ovlivňovat chod světa v tomto tisíciletí, pomáhá i kniha významného amerického sinologa. Poznání dějin Číny nám umožní pohlížet na její obyvatele bez předsudků, s úctou a respektem jako na nositele jedné z nejstarších a nejvýznamnějších kultur světa. Kniha je doplněna ilustracemi, historickou chronologií, mapami, rejstříkem atd.

  • Vladimír Liščák, Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech, Libri, Praha 2008, 800 s., 790 Kč

Chronologicky podané dějiny nejstaršího nepřetržitě existujícího a zároveň nejlidnatějšího státu světa (se shrnujícími úvody k jednotlivým historickým obdobím) z pera našeho předního sinologa nezachycují jen politický vývoj a významné události od pravěku po současnost (a to včetně Taiwanu, Tibetu, Hongkongu, Macaa a Sin-ťiangu), ale také hospodářské, technické i kulturní dějiny této ojedinělé civilizace. Text doprovází velká řada názorných ilustrací a uzavírají ho přílohy (písmo, kalendář a chronologické tabulky dynastií, vládců apod.

  • Damian Harper, Čína. Velký průvodce National Geographic, přeložil Jakub Mikulaštík, Computer Press, Brno 2008, 400 s., 590 Kč

Publikace obsahuje podrobné popisy míst a související informace. Ilustruje ji více než 280 barevných fotografií, 31 podrobných barevných map, mapy na procházky a výlety autem, ale i speciálně připravené nákresy plánů budov a památek. Kniha má přehlednou strukturu a lze v ní nalézt užitečné informace o hotelech, restauracích, možnostech nakupování a zábavy. V knize čtenář najde také informace o Velké čínské zdi, Zakázaném městě v Pekingu, paláci Potala v tibetské Lhase, o čínském bojovém umění, taoismu či Dlouhé řece.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz