Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Piráti a bukanýři

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Zítra se bude...

Hudební příběh o procesu s Miladou Horákovou
Pavlína FORMÁNKOVÁ

Proces s Miladou Horákovou, který se konal roku 1950 před Státním soudem v Praze, měl všechny rysy obludného divadelního představení. Role jednotlivých aktérů, průběh děje i jeho vyústění byly předem stanoveny. Vstupenku na proces nemohl získat každý; účastníci byli pečlivě vybíráni okresními a krajskými výbory KSČ. Proces provázela propagandistická kampaň, která u nás neměla obdoby.

...

Divadlo Kolowrat, libreto Aleš Březina a Jiří Nekvasil, hudba Aleš Březina, účinkují Soňa Červená, Jan ...

‣Více

Krátce...

  • Ve dnech 15.—20. dubna 2008 se konal 43. ročník festivalu populárně vědeckého filmu Academia Film Olomouc (AFO). Již druhým rokem se tohoto tradičního, ale novou energií nabitého setkání domácích i zahraničních dokumentaristů s početným, v drtivé většině mladým publikem ujala jako hlavní organizátor Univerzita Palackého. Vedle hlavních cen v české a mezinárodní soutěži a vedle ceny časopisu Vesmír za domácí film z oblasti přírodních věd a ceny britského časopisu ...

‣Více

Historie podle hollywoodských šablon

Jiří SUK

Dějiny jsou a budou stále častěji vizualizovány a virtualizovány. Dokumentární i umělecká díla o minulosti usilují s pomocí stále dokonalejších technických aparátů o přesvědčivou výpověď a historickou věrohodnost. Zvláštní pozornost zasluhují pokusy o ztvárnění celé epochy, jako je tomu ve dvou filmech britského režiséra Shekhara Kapura o anglické královně Alžbětě I. První film (1998) líčí nástup mladé princezny Alžběty na trůn v roce 1558, v čase krvavých střetů v konfesijně ...

‣Více

SUDETY VE FILMU

Filmový projekt SUDETY VE FILMU nabízí divákům jedinečnou příležitost zhlédnout sérii pečlivě vybraných filmů, ve kterých se česká kinematografie po roce 1945 věnovala tématu Sudet, vysídlení Němců, ale i osidlování Sudet po odsunu či tématu Němců bojujících po Mnichovu na straně Československa.

V rámci projektu diváci uvidí filmy Uloupená hranice (režie Jiří Weiss, ČSR, 1947), Ves v pohraničí (režie Jiří Krejčík, ČSR, 1948), Nástup (režie Otakar Vávra, ČSR, 1952), Praha ...

‣Více

Povedený start nového časopisu

Revue Paměť a dějiny
Jiří SUK

Vyrovnávání se s komunistickou minulostí má už svoji vlastní historii. Lze ji vidět jako složitou kultivaci integrálního antikomunismu, který vyvřel na jaře 1990 a v pravidelných vzestupech a poklesech dodnes ovlivňuje politiku a veřejnou diskusi. V loňském roce vznikly Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek a s nimi by mělo zmizet dilema, zda máme komunismus jako totalitu vyšetřovat a soudit, nebo spíše zkoumat a poznávat. Vyšetřování zůstává ...

‣Více

Psalo se v DaS před 45 lety

Antitabák
Richard KHEL

"Kuřáci kupčící se svým zdravím, vezměte si příklad z anglického důstojníka, který po přečtení mé brožurky odhodil tabatěrku a zvolal: Tabáku, nebudu dále tvým otrokem a obětí!"

Těmito slovy končí francouzský spisovatel a podnikatel P. Clament-Zuntz svůj ostrý protitabákový pamflet Plus de tabac!, který vydal roku 1831 v Paříži a adresoval všemu lidu Evropy. Jeden z výtisků, podepsaný dokonce autorem, byl nedávno objeven v zámecké knihovně v Lipníku nad Bečvou ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz