Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Piráti a bukanýři

Aktuální číslo

Karibská odysea

Karibská odysea

Pirátství jako aspekt mezinárodní politiky 16. a 17. století
Aleš Vytečka

Lze říci, že pirátství v Karibiku a na pobřeží amerického kontinentu patří k prvním projevům procesu globalizace moderních mezinárodních vztahů.

Rozmach pirátství v tropické karibské oblasti, čítající stovky ostrovů a ostrůvků, nepochybně provokuje fantazii středoevropského čtenáře. Toto téma spojuje mnoho zajímavých historických procesů vyplývajících ze střetu starého světa Evropy s novým, neznámým a exotickým prostředím Ameriky. Můžeme se zaměřit na příběhy jednotlivých slavných pirátů a korzárů, jejich výpravy nebo každodenní rutinu na pirátské lodi. Můžeme studovat vliv pirátství a korzárství na úpadek španělské hospodářské prosperity a politického vlivu. Nebo se ptát, jaký byl dopad útoku Francise Drakea na tzv. stříbrnou karavanu nedaleko Nombre de Díos v roce 1573 na rozvoj města a celé oblasti Darienu, tedy dnešní Panamy. Pokud však chceme pirátství opravdu porozumět, je třeba je zasadit do obecnějšího rámce mezinárodních událostí. Utvořit představu o příčinách, průběhu a důsledcích rozmachu tohoto fenoménu v dějinách Nového světa.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz