Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: První republika: Útočiště pro uprchlíky?

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Krátce...

  • Stipendia Nadačního fondu Františka Topiče pro rok 2008. Nadační fond Františka Topiče je zřízen pro podporu mladých rozvíjejících se osobností zabývajících se českou literaturou, historií a filosofií. Podpora může být rovněž poskytnuta mladým editorům připravujícím odborně nebo nakladatelsky náročné edice. Stipendia jsou určena pro dokončení rozpracovaných projektů (např. na dopsání rozsáhlejší studie, dokončení edičních prací) přinášejících ideové či tematické obohacení v daných oblastech. Účelem je podporovat takové práce, které svým ...
‣Více

Dějepisné ohlédnutí Benedikta XVI.

Papežská encyklika Spe salvi
Ivan KULHÁNEK

Nebývalo zvykem, aby se papežové ve svých projevech a encyklikách příliš zabývali dějinami. Od nástupu Benedikta XVI. je tomu jinak, vzpomeňme jen jeho exkurz do historie islámu v září 2006 na univerzitě v Řeznu. Poslední papežská encyklika nazvaná Spe salvi facti sumus — „v naději jsme spaseni“ —, zveřejněná Svatým stolcem poslední listopadový den roku 2007, se zčásti inspiruje také dějinami. Kromě úvodu má sedm kapitol a také čtyřicet poznámek odkazujících na ...

‣Více

Lázeňská budova v ohrožení

Lukáš NOVOTNÝ

Hned na několika místech druhého nejstaršího domu v Karlových Varech, Lázní III, vyvěrá voda a hrozí, že se stavba brzy ocitne v havarijním stavu. Odborníci již několik let varují, že pokud nebude urychleně opravena kanalizace stavby, hrozí výrazné narušení obvodového zdiva lázeňského domu. Během posledních týdnů navíc potrubí prasklo i na dalších místech domu.

Náklady na rekonstrukci lázní už přesáhly sto milionů korun. Další investice bude nyní nutná do kanalizačního ...

‣Více

„Kád ový posudek si píše každý sám“

Kádrování, prověřování a čistky v Československu 1948—1989

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR zpracovává projekt o fenoménech tzv. kádrové práce, prověrek a čistek v Československu v letech 1948—1989, které se dotýkaly drtivé většiny obyvatelstva a přes svou významnost nejsou zatím relevantně popsány. Součástí projektu je zpracování osobních dokumentů — kádrových materiálů, posudků — od co nejširší škály lidí. Pokud jste ochotni takové materiály poskytnout či zapůjčit, případně odkázat na archivní i soukromé sbírky, obraťte se, prosím, na níže ...

‣Více

Přínosná práce na nejistých základech

Kniha o řezbářství ve střední Evropě
Dušan BURAN

Ze 13. století se ve střední Evropě zachovalo jen málo dřevěných soch. I ty známé jsou stylově natolik rozmanité, že lze jen obtížně rekonstruovat dílenské okruhy, o kontinuitě uměleckého druhu nemluvě. Jsme proto odkázáni na relativně malý počet komparací, kompenzovaný ovšem velkým geografickým záběrem. Už proto si Aleš Mudra za svou knihu — v českém uměleckohistorickém kontextu pionýrský čin — zaslouží respekt. Kromě nevábného materiálového základu vstoupil i na nejistou půdu klasifikace ...

‣Více

Psalo se v DaS před 45 lety

Al Capone
Stanislav BUDÍN

...Obchod, který založil Al Capone v Chicagu, rostl nesmírným tempem. Za několik měsíců měl Al Capone tisíce a tisíce odběratelů, za dalších několik měsíců byly zřízeny tajné palírny kořalky po celých Státech...

Caponův vzestup ke slávě byl spojen s jménem známého Čechoameričana, chicagského starosty Antonína Čermáka. To možná překvapí hlavně starší generaci. Československý buržoazní tisk totiž svého času vytvářel legendu o Čermákovi jako nepodplatitelném bojovníkovi proti gangsterům. Ve skutečnosti byl ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz