Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: První republika: Útočiště pro uprchlíky?

Aktuální číslo

Krátce...

Krátce...

  • Stipendia Nadačního fondu Františka Topiče pro rok 2008. Nadační fond Františka Topiče je zřízen pro podporu mladých rozvíjejících se osobností zabývajících se českou literaturou, historií a filosofií. Podpora může být rovněž poskytnuta mladým editorům připravujícím odborně nebo nakladatelsky náročné edice. Stipendia jsou určena pro dokončení rozpracovaných projektů (např. na dopsání rozsáhlejší studie, dokončení edičních prací) přinášejících ideové či tematické obohacení v daných oblastech. Účelem je podporovat takové práce, které svým myšlenkovým podnětem či pojetím tématu přesáhnou úzké oborové hranice, ať už k jiné kulturní oblasti nebo k obecnějším otázkám rozšiřujícím český kulturní a duchovní život.

Nadační fond Františka Topiče vypisuje tříměsíční stipendia pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let. Žádost musí obsahovat charakteristiku a časový rozvrh projektu (a půlstránkové resumé v angličtině), curriculum vitae, dokumentaci charakterizující rozpracování projektu, resp. ukázku dosavadní uchazečovy činnosti. Veškerá dokumentace musí být zaslána ve vytištěné podobě na adresu Filosofický ústav AV ČR, Vladimír Urbánek, Jilská 1, 110 00 Praha 1, a rovněž v elektronické podobě na adresu nf.frantisektopic@ seznam.cz. Uzávěrka žádostí pro rok 2008 je 31. března 2008. (vu)

  • Ve dnech 15.—20. dubna 2008 proběhne v Olomouci již 43. ročník nejvýznamnějšího středoevropského festivalu věnujícího se populárně-vědeckému a dokumentárnímu filmu Academia film Olomouc. Jeho hlavním cílem je fundovaně a invenčním způsobem zmapovat jak přírodní, tak humanitní a sociálně vědní obory v kontaktu s audiovizuálními médii, a nabídnout tak tvůrčí a otevřenou platformu pro setkávání vědy a umění. Festival pořádá Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Jihlava. Intenzivní a tvůrčí setkávání nejen v projekčních sálech zajistí hosté z celého světa, kteří tu představí svou tvorbu. Antické olympijské hry a vývoj klasického myšlení až po moderní kosmologické teorie sleduje ve svém díle významný řecký dokumentarista Paul Pissanos. O tom, že s nástupem postmoderny se filmový obraz historie stává společensky významnější než historie sama, přijede diskutovat americký historik Robert Rosenstone. Bližší informace na www.afo.cz. (ifk)

    1. říjen: proměny jednoho výročí. Pod tímto názvem bude 7. dubna 2008 zahájena ve foyer Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 výstava, jež bude doprovázet mezinárodní konferenci 1918: Model komplexního transformačního procesu? Výstava, která vzniká ve spolupráci Masarykova ústavu a Archivu AV ČR s Národním muzeem a Společností Jana Masaryka, zaznamenává změny obsahu i stylu oslav dne považovaného za zakladatelské datum Československé republiky. Jejím hlavním záměrem je zachytit utváření i vyprazdňování tradic 28. října či naopak jejich ožívání a udržování v proměnách politického klimatu v průběhu relativně dlouhého období od uzákonění 28. října jako státního svátku v roce 1919 do roku 1988. (lk)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz