Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: První republika: Útočiště pro uprchlíky?

Aktuální číslo

Přínosná práce na nejistých základech

Přínosná práce na nejistých základech

Kniha o řezbářství ve střední Evropě
Dušan BURAN

Ze 13. století se ve střední Evropě zachovalo jen málo dřevěných soch. I ty známé jsou stylově natolik rozmanité, že lze jen obtížně rekonstruovat dílenské okruhy, o kontinuitě uměleckého druhu nemluvě. Jsme proto odkázáni na relativně malý počet komparací, kompenzovaný ovšem velkým geografickým záběrem. Už proto si Aleš Mudra za svou knihu — v českém uměleckohistorickém kontextu pionýrský čin — zaslouží respekt. Kromě nevábného materiálového základu vstoupil i na nejistou půdu klasifikace sochařství "mezi" románským a gotickým uměním. Dějiny umění jsou totiž k používané terminologii (gotika, baroko atd.) a jejímu "biologickému" členění (raný, vrcholný, pozdní) stále skeptičtější. Limity pojmů "pozdně románský" a "raně gotický" existují a autor je naštěstí také vnímá.

...

Aleš Mudra, Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v nakladatelství Tomáš Halama, Praha 2007, 256 s.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz