Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Francouzská místa paměti

Aktuální číslo

Simon SCHAMA: Krajina a paměť

Simon SCHAMA: Krajina a paměť

Karel STIBRAL

Po zjevně delším období redakční práce vychází monumentální a v oboru "klasické" dílo Simona Schamy Krajina a paměť. Schama (1945), profesor na Columbia University, spolupracovník BBC a kritik listu The New Yorker, není českému čtenáři neznám, již zde vyšlo stejně objemné dílo Občané. Kronika francouzské revoluce (Praha 2004).

Tentokrát se Schama snaží především ukázat komplikovanou strukturu našeho přístupu k přírodě a její určenost kulturními tradicemi a symboly. A to i v případech, kdy se jedná o přírodu zdánlivě divokou a neporušenou. Právě tyto případy představují nejzásadnější téma knihy. Autor zdařile ukazuje, že „krajiny jsou na prvním místě kulturním jevem; nikoli přírodním, jsou to konstrukty imaginace projektované do dřeva, vody, kamene“ (s. 65). Hlásí se k Aby Warburgovi a jeho termínu archiv paměti a snaží se vysledovat některé kulturní motivy či figury po jeho vzoru od "ranějších" společností až do současného světa. Schama, profesor historie a dějin umění, se ale nepouští do světa "přírodních" národů, nýbrž se zabývá především "velkými" civilizacemi, od Egypta přes Řím až po novověkou Evropu a Spojené státy. Čerpá přitom nejen z historie a umění "velkého", ale všímá si i epizodických, ilustrativních figur a děl. Vše pak koření vlastními zkušenostmi a zážitky.

...

Přeložil Petr Pálenský, Argo — Dokořán, Praha 2007, 704 s., 898 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz