Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Francouzská místa paměti

Aktuální číslo

Krátce...

Krátce...

  • Filosofický ústav AV ČR — Kabinet pro klasická studia, Asociace učitelů klasických jazyků, Katedra klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a Trnavský samosprávny kraj — Západoslovenské múzeum v Trnave pořádají od 29. června do 3. července 2008 XVI. Letní školu klasických studií, tentokrát na téma Latina v církevním a světském školství. Předběžný program je již vyvěšen na webových stránkách (www.ics.cas.cz) v oddíle Letní škola. Další podrobnosti budou vyvěšeny a rozesílány v průběhu prvního pololetí 2008. (lic)

  • Historik umění Pavel Preiss má své internetové stránky www.pavelpreiss.cz. Profesor Preiss se celý život věnuje studiu evropského a českého výtvarného umění renesance a baroka a je autorem řady knih a odborných studií. Známé jsou především jeho práce o hraběti Františku Antonínu Šporkovi, italských umělcích v Praze či dodnes nepřekonaná kniha z roku 1974 Panoráma manýrismu. Internetové stránky prozatím nabízejí bibliografii Preissových prací z let 1996—2007, krátký životopis a laudatio Mojmíra Horyny z 13. ledna 2008. (eb)

  • V roce 1995 bylo z Okresního archivu v Děčíně odcizeno značné množství archivního materiálu, mimo jiné i velká sbírka pohlednic a několik starých tisků. O dvanáct let později, v prosinci 2006 zaujala stuttgartského univerzitního knihovníka Bernda-Christopha Kämpra internetová aukce, ve které nabízel jeden londýnský antikvariát knihu, o které se Kämper domníval, že by mohla patřit do skupiny odcizených děčínských archiválií. Opravdu se jednalo o soudní knihu obce Severní z let 1542—1595, která byla v roce 1995 ukradena. Do pátrání a zajištění knihy byl zapojen Interpol a 17. ledna 2008 byl nalezený svazek opět uložen v depozitáři děčínského archivu. Věřme, že knihu již žádná neplánovaná cesta po světě nečeká a archiváři si ji lépe pohlídají. (fk)

  • Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? Tato otázka je zároveň názvem dalšího ročníku plzeňského mezioborového sympozia věnovaného problematice 19. století, které se bude konat ve dnech 28. února až 1. března 2008 ve Studijní a vědecké knihovně v Plzni. Tým pořadatelů v pozvánce uvádí, že jde o téma navýsost aktuální, jak o tom svědčí demografické statistiky. O aktuálnosti tématu jsou ale zcela jistě přesvědčeni i mnozí dlouholetí účastníci plzeňských sympozií, rozhodně však ne z důvodů statistických. (be)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz