Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Francouzská místa paměti

Aktuální číslo

Čítárna novin a časopisů

Čítárna novin a časopisů

  • Poslední dvojčíslo časopisu Soudobé dějiny 2—3/2007 nabízí téma religiozity v komunistickém Československu. Ondřej Matějka ve svém článku pojednává o vztahu českých evangelíků a komunistické moci v letech 1948—1956. Martin C. Putna se věnuje apokalyptismu v myšlení Karla VI. Schwarzenberga, Bohdana Chudoby, Rio Preisnera a Vladimíra Neuwirtha, sociologií náboženství se ve dvou příspěvcích zabývá Zdeněk R. Nešpor a pohřebními rituály v české společnosti 20. století Olga Nešporová. Blok příspěvků uzavírají dvě osobní vzpomínky Jana Jandourka (studium na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích) a Dominika Dvořáka (nezávislé náboženské vzdělávání v době normalizace). (eb)

  • Zatímco se Respekt 2/2008 snaží, spíše zjednodušeně, popsat aktuální stav českého knižního trhu na šesti tiskových stranách pod názvem „Češi, národ knihy“, v Respektu 4/2008 stačilo polskému novináři Tomaszi Mackowiakovi pro postižení "trendů" mezi polskými čtenáři necelá jedna tisková strana. Jeho úkol byl svým způsobem jednodušší, než měli čeští publicisté, kteří se především snažili zaměřit na vztah státu k vydávání knihy a na změny daňové politiky. Přesto však netřeba závidět. „Polská těžká četba“ přibližuje přijetí knihy Strach historika Jana Tomasze Grosse, který si své polské čtenáře již předpřipravil knihou Sousedé. Obě práce reflektují vztah Poláků k Židům: v knize z roku 2000 je to městečko Jedwabne a ve Strachu Gross popisuje pogromy, ke kterým na území Polska docházelo i po skončení 2. světové války (např. Kielce). Zkrátka Polsko se znova snaží vypořádat s běsy antisemitismu. (ivc)

  • Na internetových stránkách našeho časopisu probíhá od počátku roku 2008 anketa o nejzajímavější historickou knihu roku 2007. (dejiny.nln.cz/archiv/2007/anketa07.html). V letošním roce jsme opět oslovili několik desítek českých historiků a publicistů s otázkou, aby uvedli jeden titul z domácí a jeden titul z překladové historické produkc a svůj tip i zdůvodnili. Chceme tak jako každý rok upzorňovat i na knihy, které by se možná v záplavě knižní produkce za daný rok ztratily. V květnovém čísle DaS pak anketu krátce zhodnotíme. (red)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz