Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Humorem proti totalitě

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Knihovnička

Martin Nodl

Vstoupíte-li v některém větším slovenském městě do knihkupectví, dýchne na vás multikulturalita. Už proto na Slovensko rád jezdívám a proto na mne vždy při překročení hranic padne sentiment, že tak snadným rozchodem jsme ztratili část sebe sama. V Praze, nemluvě o Brně, Olomouci či Ostravě, se v knihkupeckých domech v koutku krčí pár anglicky psaných knížek, povětšinou beletrie či učebnic ekonomie. Koupit si však někde mezi Florencí a Můstkem v ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Ústav pro studium totalitních režimů vydal letošní druhé číslo časopisu Paměť a dějiny. Oproti předchozím dvěma číslům doznal časopis několika změn. Za 75 Kč je k dostání v běžné distribuci a obměnou prošla i redakce. Dosavadního šéfredaktora Petra Kouru nahradil redaktor přílohy Víkend MF Dnes Jan Hanzlík. Časopis je sice o něco tenčí, ale přesto nabízí sérii zajímavých článků a dokumentů, například text Jiřího Bašty o tzv. "Zlatém pokladu" Fondu ...

‣Více

Psalo se v DaS před 40 lety

Tři větve?

Ne — nemáme na mysli známé tři pruty Svatoplukovy ze staré a dnes opět oživlé pověsti, nýbrž tři "větve" českého národa, o je jichž existenci se dočítáme v nedávno uveřejněném návrhu Trojdílné uspořádání státu (Index, zvl. vyd. srpen 1968). Uvádí se tu mj., že český národ žije ve třech zemích a podle nich je rozdělen do tří pospolitostních větví, které si uchovávají své odlišnosti, svou svébytnost (str. 7). Tak ...

‣Více

Krátce...

  • Další příležitost zapojit studenty středních škol do intenzivního studia naší nedávné minulosti připravil již vícekráte zmiňovaný projekt Příběhy bezpráví, ve spolupráci s týdeníkem Respekt. Jde o každoroční literární soutěž, tentokráte na téma: Znárodněno. Jednotlivci i skupina mají napsat esej, reportáž či uskutečnit rozhovor na uvedené téma. Uzávěrka soutěže je 6. února 2009, více informací na adrese www.jedensvetnaskolach.cz. (rub)

  • Elekronická knihovna Gutenberg je jistě čtenářům DaS známa. Je pravda ...

‣Více

Zlínská klinika Mayo

Osmdesát let Baťovy nemocnice
Jan Děkanovský

V loňském roce oslavila 80 let své existence Baťova nemocnice ve Zlíně. Jiří Bakala, nynější primář oddělení nukleární medicíny, zpracoval historii této instituce v přehledně členěné a bohatě obrazově vybavené publikaci s názvem 80 let Baťovy nemocnice v obrazech, faktech a dokumentech.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz