Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Humorem proti totalitě

Aktuální číslo

Čítárna novin a časopisů

Čítárna novin a časopisů

  • Ústav pro studium totalitních režimů vydal letošní druhé číslo časopisu Paměť a dějiny. Oproti předchozím dvěma číslům doznal časopis několika změn. Za 75 Kč je k dostání v běžné distribuci a obměnou prošla i redakce. Dosavadního šéfredaktora Petra Kouru nahradil redaktor přílohy Víkend MF Dnes Jan Hanzlík. Časopis je sice o něco tenčí, ale přesto nabízí sérii zajímavých článků a dokumentů, například text Jiřího Bašty o tzv. "Zlatém pokladu" Fondu republiky z roku 1968 či ohlédnutí za nedávno zemřelým disidentem Ivanem Dejmalem. (eb)

  • Literární vědec Petr A. Bílek se v kulturním týdeníku A2 (37/ 2008) věnoval filmu, který režisér F. A. Brabec natočil podle básně Máj K. H. Máchy. Bílek zmiňuje mediální kampaň provázející uvedení filmu, ale zvláštní pozornost věnuje bezskrupulózně svazácké, ideologické interpretaci postavy Viléma z úst jeho hereckého představitele Matěje Stropnického. V hodnocení filmu nehovoří Bílek o uměleckém nezdaru či kýči, nýbrž přímo o autorské neslušnosti a kalkulu. (jde)

  • Situace v Ústavu pro studium totalitních režimů si v Respektu č. 38/2008 všímá Jan Brabec. Ve svém článku shrnuje výtky, které se na instituci v poslední době snesly: zveřejnění seznamu spolupracovníků komunistické kontrarozvědky, možný vliv politiků na ústav či podivnou personální politiku. Autor dává slovo jak názorům kritiků z řad historiků, tak i řediteli ústavu Pavlu Žáčkovi. (jde)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz