Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Na hraně zákona

Aktuální číslo

méně výstav, více umění...

méně výstav, více umění...

  • Lví srdce

Románu o našich legionářích na Sibiři se dnes český čtenář dočká spíše od skotského spisovatele, výročí Zborova proběhlo na Vítkově zcela v režii seskupení zvaného Národní čest, a snad jen na jeho spřízněném webu se diskutuje o názorech Rudolfa Medka. To je vše? Život a především literární dílo této nepřehlédnutelné osobnosti kulturního života v meziválečném Československu připomíná také výstava připravená Památníkem národního písemnictví. Malá výstavní síň PNP, www.pamatniknarodnihopisemnictvi. cz, do 28. 10. 2007.

  • Poklady keltských žen

Mezinárodní výstava, která je výsledkem vědecké spolupráce Národního muzea s Musée de Bibracte z Francie a Archäologiepark Wederath- Belginum, seznamuje s nejnovějšími vědeckými závěry. Přibližuje především bádání společenské struktury a sociálního postavení žen v době železné v Evropě. Výzkum a analýzy představují nejen barvitý obraz životního cyklu žen (od narození po pohřeb), ale i roli žen v rituálních aktivitách, diplomacii či v náboženství. Archeologické nálezy jsou kombinovány s písemnými prameny a antropologickým materiálem zachycujícím vliv každodenních aktivit na zdravotní stav. Lobkovický palác, www.nm.cz, do 14. října 2007.

  • Česká grafická moderna

Chrudimští galeristé Světlana a Luboš Jelínkovi na výstavě shromáždili grafi cké práce umělců, kteří "tvořili dějiny českého moderního umění", a to mezi prvním desetiletím 20. století a rokem 1980. Zastoupena jsou velká jména symbolismu, kubismu, surrealismu, civilismu, imaginativního umění. Vystavena je například litografi e Hnízdo od Toyen (1936), Zrzavého Anděl (1920) či lept s akvarelem Františka Tichého Žena pozdvihující se na lehátku (1939). Dále jsou zastoupeni např. Váchal, Kupka, Kubišta, Čapek, Filla, Muzika, Hoffmeister, Špála, Reynek či Gross. Galerie Art Chrudim, www.galerieart. cz, do 8. září 2007.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz