Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Na hraně zákona

Aktuální číslo

Kněžna Libuše v americkém filmu

Kněžna Libuše v americkém filmu

Typickou zprávou okurkové sezóny se zdála být informace o chystaném filmu Koruna Vyšehradu, která se v srpnu mihla našimi médii. V česko-americké koprodukci, pod režijním vedením Constantina Wernera a s mezinárodním hereckým obsazením má vzniknout snímek o mytické kněžně Libuši. Scénář je údajně založen na divadelních hrách Franze Grillparzera a Clemense Brentana, ale inspiraci poskytl i Alois Jirásek a Kosmas.

Posledním významným uměleckým uchopením známé pověsti o Přemyslu Oráči a moudré kněžně je kniha prozaika Miloše Urbana Pole a palisáda (2007), která vznikla jako součást projektu Mýty. Výzva britského nakladatelského domu Canongate k převyprávění známých i méně známých mytických příběhů autory z celého světa je jen jedním z příznaků pozorovatelné celosvětové poptávky po protopříbězích s archetypálními postavami, která zřejmě vyvažuje náš způsob života ve světě technologií a relativních hodnot. Logos nikdy nedokázal lidem poskytnout pocit řádu, který podle všeho potřebují. Býval to mýtus, co dodávalo životu smysl a řád, napsala Karen Armstrongová v knize Krátká historie mýtu (česky 2006), jakémsi prologu k celému projektu. Velké popularitě se dnes ostatně těší nejen žánr fantasy, ale v módě jsou třeba i staré příběhy přírodních národů.

Tvůrci slibují film s magickými prvky a mystickou atmosférou. I další atributy, které autoři přičítají předkřesťanskému období — moudrost, svoboda, sepětí s přírodou a smyslnost — hovoří jasně. Po veleúspěšném zfilmování Tolkiena je tedy na řadě Jirásek. Na výsledek si ale musíme počkat až do podzimu příštího roku. (jde)

Katedra historie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci připravuje na dny 28.—29. listopadu 2007 konferenci na téma Teorie a praxe politického katolicismu. Konference se zaměří na sledování a výklad pojmů, jakými jsou například křesťanský socialismus, křesťanský demokratismus, klerikalismus, klerofašismus, ultramontanismus ad. Bližší informace a přihláška na konferenci na www.historie. upol.cz. (dv)

Rakouská akademie věd připravila pro příznivce Karla Krause a pro badatele zabývající se evropskými dějinami konce 19. a počátku 20. století dárek v podobě zavěšení všech ročníků časopisu Die Fackel, který jičínský rodák, kritik společenských nešvarů a blízký přítel Sidonie Nádherné a častý návštěvník Vrchotových Janovic psal a vydával mezi lety 1899 a 1936. Na on-linové adrese www.aac.ac.at/ fackel je sice nutná registrace, která je však bezplatná a obratem zájemce uvádí do 22 500 stránek "pochodňového" textu. Ke zpřístupnění došlo téměř okamžitě poté, co se po zákonných sedmdesáti letech uvolnila autorská práva. Na webové adrese ÖAW (www.oeaw. ac.at) může zájemce najít i slovník Die Fackel, zahrnující mimo jiné i rejstřík jmen v časopise zmíněných. (ivc)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz