Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Na hraně zákona

Aktuální číslo

ďas doporučuje k tématu Na hraně zákona

ďas doporučuje k tématu Na hraně zákona

  • Daniela Tinková, Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Argo, Praha 2004, 416 s., 298 Kč

V 18. století došlo v souvislosti s osvícenstvím, reformami a revolucemi k urychlení sekularizace celé společnosti. To se výrazně promítlo do oblasti kriminální politiky a trestního práva. Kniha, stojící na pomezí mezi dějinami idejí a kulturní antropologií, se zaobírá proměnou konceptu zločinu a jeho vztahem k hříchu, resp. k duševním poruchám a nemocem v 18. století a v prvních desetiletích století následujícího. Zvláštní pozornost je věnována proměně chápání zločinů náboženských, mravnostních, sebevraždy a vraždy novorozeňat.

  • Pavel Macek — Lubomír Uhlíř, Dějiny policie a četnictva I. Habsburská monarchie (1526—1918), Themis, 1997, 180 s., 294 Kč; Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918—1939), Police History, 1999, 230 s., 388 Kč

První díl dvousvazkové práce přináší zasvěcený a obsáhlý přehled dějin policejních a ostatních bezpečnostních sborů na našem území v dimenzích bývalé habsburské monarchie. Druhý díl se pak věnuje dějinám československé policie a četnictva v období let 1918—1939. Kromě toho seznamuje s vývojem organizace státní správy, bezpečnostních složek státu a rozdělením kompetencí mezi nimi.

  • Jindřich Francek, Zločin a trest v českých dějinách, Rybka Publisher, Praha 2002, 544 s., 338 Kč

Kniha předestírá čtenářům historický obraz zločinnosti v českých zemích od raného středověku do druhé poloviny 20. století. Autor ve své dosud nejrozsáhlejší práci popisuje všechny druhy kriminality, ať už jde o vraždy, loupeže, smilstvo, čarodějnictví, žhářství, zrady, atentáty i politické represe prováděné nacistickými okupanty nebo vykonavateli komunistické justice, a líčí jejich trestní postihování na pozadí českých dějin. Nové vydání je rozšířeno o paměti prvního československého kata.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz