Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Počátky studené války

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Jiří JUROK: Příčiny, struktury a osobnosti husitské revoluce

Petr ČORNEJ

Publikaci, obsahující šest studií (z toho jednu dosud nezveřejněnou), lze v zásadě rozdělit na dvě části. V jedné řeší autor otázky, o nichž se domnívá, že jim rozumí, ve druhé pak prezentuje problémy, kterým rozumí zcela nepochybně. I proto vyznívá hodnocení Jurokovy knihy, mimo jiné první, již nevydal vlastním nákladem, poněkud rozporně.

Největší rozpaky působí hned úvodní rozsáhlé pojednání, věnované městským svazům, šlechtě a střediskům lidového kacířství v Čechách během ...

‣Více

Marcel GAUCHET: Dějinný úděl

Hovory s Françoisem Azouvim a Sylvainem Pironem
Josef VÁLKA

Brněnské nakladatelství CDK vykonalo od svého vzniku obrovský kus kulturní práce tím, že se systematicky věnuje vydávání moderních společenskovědních děl, která nebyla po celá desetiletí dostupná na našem trhu. Kromě "klasiků" vydává toto nakladatelství i vlivné současné autory. Patří k nim nepochybně Marcel Gauchet (nar. 1946) zaujímající pevné místo na vrcholu francouzské intelektuální elity. Je to vysokoškolský učitel a redaktor prestižní společenskovědné revue Le Débat, kde publikuje pravidelně své úvahy ...

‣Více

Götz ALY: Konečné řešení

Přesun národa a vyhlazení evropských Židů
Barbora POTŮČKOVÁ

Nakladatelství Argo předkládá českému čtenáři jako devátý svazek řady Totalitarismus a šoa unikátní práci kontroverzního historika Götze Alyho, která přináší jednu z možných odpovědí na základní a dosud uspokojivě nezodpovězenou otázku studia dějin holokaustu, otázku "proč". Aly navazuje na předchozí výzkum, jehož výsledky publikoval spolu s další provokující osobností německé historické vědy Susanne Heimovou v knize Vordenker der Vernichtung, v níž poprvé poukázal na možnou souvislost plánů na nové uspořádání ...

‣Více

Walter LAQUEUR: Poslední dny Evropy...

Humanistická Evropa nebo islamistická Eurábie
Iveta KOUŘILOVÁ

Titul poslední knihy Waltera Laqueura, amerického historika židovského původu, nenechává nikoho na pochybách, co bude jejím obsahem. Autor se snaží vyvést čtenáře z nehynoucího optimismu ohledně budoucnosti kontinentu, zvláště pak ty, kteří se domnívali, že se Evropa stane zářným příkladem pro celé lidstvo a mravní velmocí 21. století.

Dle Laqueura je nezvratnou skutečností, že Evropa ztrácí své významné místo ve světě i dominantní roli ve světovém dění. Před pouhými sto ...

‣Více

Božena NĚMCOVÁ: Korespondence III. 1857—1858

Jiří RAK

Osobní korespondence patří ke zvláštnímu typu historického pramene. Nikdo asi vážně nepochybuje o její výpovědní hodnotě pro poznání života jednotlivců i celých sociálních skupin, z dopisů se dovídáme o podobě dnes tak oblíbené každodennosti, o "ohromných maličkostech", které dávají životu jeho neopakovatelný ráz, poznáváme nejvnitřnější podněty umělecké tvorby i motivy veřejného jednání formulované bez ohledu na veřejné mínění apod. To všechno se studenti historie dozvídají již v prvním semestru v ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz