Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Dějiny vidění

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Milenec ve službách ruské carevny

Vzkříšení lotyšského zámku Rundale
Petr SOKOL

Při hranici s Litvou se rozkládá rozsáhlý areál barokního a rokokového zámku Rundale, zřejmě nejvýznamnější a nejreprezentativnější památkový objekt Lotyšska, disponující vlastními restaurátorskými dílnami, širokým návštěvnickým zázemím a s celoročním provozem pro veřejnost.

Stavba zámku je úzce spojena s tehdejšími politickými událostmi. V roce 1710 se kuronský vévoda Fridrich Vilém oženil s neteří Petra Velikého a budoucí carevnou Annou Ivanovnou. Šlo o výsledek snahy Ruska získat vliv v Kuronsku, dosud ...

‣Více

aktuality, zprávy, glosy

  • K padesátému výročí Středočeského muzea v Roztokách u Prahy vznikla netradiční výstava — Od úsvitu do soumraku. Pracovníci muzea se rozhodli zájemcům představit nejen unikátní nálezy z výzkumů posledních let, ale hlavně přiblížit proces archeologických prací, počínaje vyřizováním na úřadech přes samotné terénní výzkumy až po jejich vyhodnocování a zpracování nálezových zpráv. K výstavě, která potrvá do září 2007, je připraven také zajímavý doprovodný program. Více na www. muzeum-roztoky.cz. (rub ...

‣Více

Filmová Cena časopisu Dějiny a současnost

Ivan Klimeš

Ve dnech 17.—22. dubna 2007 se v Olomouci konal 42. ročník mezinárodního festivalu populárně- vědeckých a dokumentárních filmů známého pod názvem Academia Film Olomouc. Letošní ročník měl podtitul Vidět a vědět. Ačkoliv jde o festival s opravdu letitou tradicí, v jednom byl letos zcela nový — poprvé se zde vedle Ceny časopisu Vesmír udílela rovněž Cena časopisu Dějiny a současnost, a to jednomu z filmů uvedených v kategorii Česká soutěž ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Téměř lekci z agronomie uštědřil kolegům Petr Zídek ve svém příspěvku v Orientaci v Lidových novinách (LN/ 5. května 2007). V pravidelné úvaze o moderní morálce se zamyslel nad okolnostmi posvěcení vzniku Ústavu paměti národa, respektive Ústavu pro výzkum totalitních režimů. Povzdechl si nad množstvím mléka, jež mohlo být nadojeno, a počty stran, jež mohly být už dávno na knižních pultech — jen kdyby se historici nezabývali žabomyšími spory kolem této ...

‣Více

Psalo se v DaS před 40 lety

Co soudíte o „poučení z dějin“?

Dramatik Václav HAVEL

Máme-li, pokud jde o dnešek, určité konkrétní zámysly, pak obvykle dějiny interpretujeme tak, aby poučení, které z nich vyplyne, mluvilo ve prospěch těchto našich zámyslů. A to není příliš dobré, protože to může velmi snadno vést k překrucování dějin, a tedy k nepravdě. A poučení, získané z nepravdivých informací, není vlastně ve skutečnosti poučením. Proto si myslím, že nejlépe mohou dějepisci posloužit dnešku, když se na něj ...

‣Více

Ať žije fašismus!

Bitva u Thermopyl ve filmu
Jaroslav PINKAS

Film 300: bitva u Thermopyl je formálně brilantní dílo, orgie počítačové animace ukazují nové perspektivy žánru a filmu vůbec, efektně stříkající krev vzrušuje nejhorší pudy. A především to jasné poselství divákovi: svět je jednoduchý, na jedné straně je krásná bílá (mužská) civilizace plná ctností, na straně druhé barbarství. Jenomže tento film nám v další vrstvě vypráví i jiné příběhy — už ne tak jednoznačné a černobílé, ale o to nebezpečnější. 300 ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz