Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Věčné město Řím

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Michel FOUCAULT: Je třeba bránit společnost

Josef VÁLKA

Četba děl Michela Foucaulta (1926—1984), jednoho z nejvýznamnějších a nejkontroverznějších francouz- ských myslitelů druhé poloviny 20. století, je poučná i pro toho, kdo není filosofem. Světová proslulost tohoto myslitele propukla v 70. letech, kdy jsme měli u nás jiné starosti. U normalizačního režimu byl v nemilosti, protože se vědělo, že se rozešel s marxismem a podporoval disidenci, zejména polskou. Pro nonkonformní inteligenci to byl důvod se o Foucaulta zajímat ...

‣Více

Peter KOVÁČ: Katedrála v Chartres

Francouzské umění rané a vrcholné gotiky
Milena Bartlová

Eminent, Praha 2007, 360 s., 299 Kč

V dnešní specializované společnosti už jen výjimečně dokáží vědci psát o svém bádání tak, aby jejich texty byly srozumitelné pro nespecializovaného čtenáře. Vzniklou mezeru vyplnili publicisté, kteří dokáží kvalifikovaně převyprávět speciální výsledky vědeckého výzkumu a podat je ve zjednodušené, přesto však odborně poctivé podobě čtenářům. Překladová literatura tohoto typu je u nás dosti početná, v humanitních vědách jsme však dosud postrádali schopné domácí ...

‣Více

Jeremy PAXMAN: Angličané

Portrét národa
Peter ŠVÍK

Přeložil Pavel Rohan, Academia, Praha 2006, 356 s., 495 Kč

Otázka, o čem vypovídá recenzovaná kniha, se obyčejně klade až na závěr. Položím a odpovím na ni ale hned v úvodu. Kniha nevypovídá ani tak o identitě Angličanů, ale spíše o určité nejistotě, kterou prožívali "klasičtí Angličané" (ke kterým patří i autor) koncem 90. let. Toto konstatování se sice jeví jako postmoderní klišé, ale existuje vícero důvodů, které takovou interpretaci ...

‣Více

Lukáš FASORA — Jiří HANUŠ — Jiří MALÍŘ — Libor VYKOUPIL (eds.): Člověk na Moravě v první polovině 20. století

Marie MACKOVÁ

CDK, Brno 2006, 504 s., 398 Kč

Druhý sborník studií nahlížející minulost Moravy prostřednictvím osudů konkrétních lidí či profesních typů, který vznikl v rámci výzkumného záměru Masarykovy univerzity, přináší 32 studií autorů převážně moravského profesního zakotvení. V celém sborníku je patrné, že přesnější mohlo být spíše vymezení podle jednotlivých profesních typů a podle sociálního statusu než striktně podle územního hlediska. Sledované období už téměř neumožnilo "uzavřít" hranice Moravy a hledat ...

‣Více

Malcolm BARBER: Noví rytíři

Dějiny templářského řádu
Martin ČAPSKÝ

Dobytí křesťanské výspy Akkonu v roce 1391 a proces s templáři, zahájený francouzským dvorem o necelé dvě desítky let později, opakovaně přitahují pozornost nejen historiků. Odrazem druhého života řádu se stala dnes už nepřeberná tříšť "spiklenecké literatury" zaplňující pulty knihkupectví. Malcolm Barber se vydal jinou cestou, mínil svoji monografii napsat jako úvod k bádání o dějinách templářského řádu a předsunout ji již dříve vydanému Procesu s templáři, na jehož překlad ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz