Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Češi na palubě

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Milena LENDEROVÁ — Karel RÝDL: Radostné dětství?

Dítě v Čechách devatenáctého století
Petr SVOBODNÝ

Otazník v titulu knihy jako by naznačoval, že první souhrnné zpracování dějin dětství a rodičovské lásky v českých zemích v 19. století formuluje více otázek, než na kolik může v úplnosti a jednoznačně odpovědět. Základní otázka, zda schopnost vnímat specifi ka dětství vznikla až v novověku, nebo zda lze láskyplný vztah k dítěti vysledovat již od středověku, v diskusi západoevropských a severoamerických historiků ostatně převládá od vydání základního díla tohoto ...

‣Více

Otto M. URBAN: V barvách chorobných

Idea dekadence a umění v českých zemích 1880—1914
Lucie KOSTRBOVÁ

Výstava V barvách chorobných, která v únoru 2007 skončila v Obecním domě, představila syntézu dosavadního systematického zájmu kurátora Otto M. Urbana o projevy dekadence ve výtvarném umění. Tato výstavní událost zůstane zachována v katalogu, který ve spolupráci s Obecním domem vydalo nakladatelství Arbor vitae. Velkoryse vypravená publikace je díky nekonvenční grafické úpravě a typografii Roberta V. Nováka ukázkou současného knižního umění a odkazuje k zálibě v bibliofilii, charakteristické právě pro ...

‣Více

Miroslav NOVOTNÝ a kol.: Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti

Tomáš VEBER

Často, když nějaká instituce slaví významné jubileum, iniciuje zrod publikace, jejíž autor má jeden hlavní úkol — důstojně instituci oslavit. Podobně je tomu v případě knihy, na jejímž obsahu mají kromě Miroslava Novotného podíl také Jiří Dvořák a Bohumil Jiroušek, členové akademické obce nedávno zřízené Filosofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Od vlastního úvodu již kniha „usiluje o poznání a přiblížení vývoje školských i vědeckých institucí, které se v daném ...

‣Více

Jacques HEERS: Svátky bláznů a karnevaly

Kateřina Jíšová

Český čtenář se knihou Svátky bláznů a karnevaly poprvé setkává s dílem francouzského historika Jacquese Heerse. Z posledních knih emeritního profesora pařížské Sorbonny lze jmenovat práci o francouzském šlechtici — masovém vrahovi mladých chlapců — Gillesu de Rais, a zejména knihu L´Historie assasinée — Les pièges de la mémoire, jejíž název bychom mohli volně přeložit jako Vraždění historie, v níž se autor zamýšlí nad současným stavem historiografie ve Francii, zejména nad jejím ...

‣Více

Pavel HELAN: Duce a kacíř

Literární mládí Benita Mussoliniho a jeho kniha Jan Hus, muž pravdy
Ondřej Houska

Moderní italské dějiny jsou v naší historiografii příslovečnou popelkou. Kniha Pavla Helana je tedy průkopnická nejen z hlediska zaměření na "husovský" aspekt raných let Benita Mussoliniho. Pro české prostředí také výrazným způsobem rozšiřuje povědomí o politických počátcích budoucího fašistického diktátora; celistvé životopisy tohoto muže dostupné v českém jazyce totiž dosahují maximálně prostřední úrovně.

Helan na prvních zhruba sedmdesáti stranách přibližuje Mussoliniho novinářské a politické začátky. Mladý rebel se i díky ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz