Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Odkaz otroctví

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Potřebná kniha k dějinám československé normalizace

Edice dokumentů Charty 77
Jaroslav CUHRA

O Chartě 77 bylo napsáno a řečeno mnoho, ať už ze strany samotných signatářů, sympatizujících i nesympatizujících historiků a publicistů. S jistou nadsázkou však lze říci, že obecné povědomí o tom, co vlastně Charta znamenala, jaké bylo její vnitřní ustrojení, jak, k čemu a proč se vyjadřovala, není zdaleka na úrovni, která by odpovídala jejímu významu. Nutnost absorbovat pro opravdu věcnou diskusi tak rozsáhlou pramennou základnu, jaká po Chartě zůstala ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Nejen v Česku jsou problémy s překlady. V Měsíčníku pro světovou literaturu Plav 2007/7—8 jednu takovou "aférku" přibližuje Magda de Bruin-Hüblová. Případ je pro nás o to zajímavější, že se týká překladu knihy z češtiny. Ale popořádku. Deník Petra Ginze, který pod názvem Deník mého bratra vydala v Praze Ginzova sestra Chava Pressburgerová (Trigon, Praha 2004), vyšel v březnu tohoto roku v nizozemském překladu (Praags dagboek 1941—1942 ...

‣Více

Periodika ruské, ukrajinské a běloruské emigrace se staly součástí Paměti světa

Lukáš BABKA

V červnu tohoto roku se prestižní seznam UNESCO Paměť světa, do něhož jsou zařazovány světové kulturní památky písemného charakteru, rozrostl o osmatřicet nových položek. Jednou z nich je světově unikátní sbírka periodik vydávaných v letech 1918—1945 po celém světě příslušníky ruské, ukrajinské a běloruské emigrace. Tato rozsáhlá kolekce, čítající kolem pěti tisíc titulů novin a časopisů, je spravována pražskou Slovanskou knihovnou, odborem Národní knihovny České republiky. Ačkoliv ne všechny ...

‣Více

Chudá příbuzná malby

Sborník o středoevropské ilustraci
Doubravka Olšáková

Jak píše v úvodu své stati polská historička umění Maria Poprzęcka, ilustrace bývá zpravidla považována za uměleckou disciplínu minorum gentium, za jakéhosi chudého příbuzného mnohem významnější malby. Recenzovaný sborník vzešel z konference pořádané na pařížské Sorboně a tématu středoevropské ilustrace se věnuje v jeho plné šíři. Historikovi nepřísluší hodnotit opodstatněnost názorů, vývodů a argumentace historiků umění, může si však z jejich debaty odnést mnoho podstatného. Zvláště v Čechách je tradice ...

‣Více

Psalo se v DaS před 40 lety

Ve službě duchu a pravdě, vzpomínka na F. X. Šaldu
Anna POSPÍŠILOVÁ

. . . O postupech, jimiž se F. X. Šalda bral ke svým stanoviskům, není příliš mnoho konkrétních údajů. Šalda neměl přímé žáky, odchované bezprostředním pracovním vedením. Ve svém působení vysokoškolského profesora nekonal pravidelná seminární cvičení, leda výjimečně v zastoupení jiného vysokoškolského učitele. Nebylo tedy příležitosti sledovat zblízka mistrovu metodiku ani pro nejoddanější a nejučenlivější universitní posluchače. A žádnou takovou příležitost neposkytovaly ani přednášky, v nichž Šalda zůstával vždy obklopen jakoby neprostupným kouzelným ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz