Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Mýty a legendy templářů

Aktuální číslo

výstavy

Papežové, baroko a purpur

Rok výstav o barokním Římě
Eva CHODĚJOVSKÁ, Zdeněk HOJDA

Desátého července 2006 skončila v berlínském výstavním paláci Martin-Gropius-Bau výstava Baroko ve Vatikánu. Umění a kultura v papežském Římě (Barock im Vatikan. Kunst und Kultur in Rom der Päpste). Zůstal po ní krásný katalog a dobrý dojem. Pontifikáty jednotlivých "barokních papežů", počínaje Řehořem XIII., který nastoupil roku 1572, a konče Klimentem X, který zemřel v roce 1676, určily základní pořádací princip. Tato koncepce umožnila nejen představit preferované umělce konkrétního papeže ...

‣Více

méně výstav, více umění...

  • Malíř barokní zbožnosti

Jan Jiří Heinsch (1647—1712) je neprávem opomíjenou osobností českého barokního malířství. Stojí na předělu mezi raným a vrcholným barokem a představuje jeho realistický a citově zdrženlivější proud. Na výstavě je Heinschovo dílo konfrontováno s jeho benátskými inspiračními zdroji. Vynikne tak inspirační podíl kulturního prostředí Pražského hradu na formování české barokní malířské školy. Heinsch jej dále rozvíjel stykem s českými intelektuálními a duchovními elitami, které zásadně utvářely ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz