Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Mýty a legendy templářů

Aktuální číslo

Propaganda pro nejmenší

Propaganda pro nejmenší

Dětská literatura ve službách komunistických idejí
Pavlína Formánková

Hlavní rozdíl mezi naší výchovnou soustavou a buržoazní tkví v tom, že u nás dětský kolektiv nutně musí před sebou vidět nejkrásnější zítřek, napsal sovětský pedagog Anton Semjonovič Makarenko v knize Metodika organisace výchovného procesu (1953).

Na počátku života si člověk vytváří vztah k okolnímu světu, k ostatním lidem, k jazyku, formuje se jeho hodnotový systém, vnímání dobra a zla. Zároveň je v období dospívání a formování osobnosti člověk nejvíce zranitelným a nejsnáze podléhá vnějším vlivům, ať už je to ideologická indoktrinace nebo reklama. Toho si byly dobře vědomy i totalitní a autoritativní režimy 20. století, které se snažily ideologicky formovat mladou generaci a vychovat z ní poslušnou vrstvu, u níž by byla schopnost kritického uvažování potlačena.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz