Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Mýty a legendy templářů

Aktuální číslo

Druhý život templářů

Druhý život templářů

Aneb konspirační pokoušení
Pavlína Rychterová

Dějiny templářského řádu, tak jak je popisuje například autor klasické monografie o dějinách řádu, britský historik Malcolm Barber, skončily více či méně jeho zrušením roku 1312.

Pronásledování spojené se zrušením řádu se omezilo v podstatě na exponované představitele řádu. I když procesy završené odsouzením a smrtí obviněných byly spíše výjimkou než pravidlem, řád jako takový ukončil svou činnost a jeho majetek, agendu, archiv a řadu jeho příslušníků převzali na základě papežova rozhodnutí johanité. Vše tajné, tajemné a záhadné, s čím jsou templáři v současném kulturním povědomí spojováni a díky čemuž jejich dějiny přežívají nejen v pracích historiků, ale i v konzumní literatuře a filmu, nemá a nikdy nemělo s řádem samotným nic společného a je výlučným produktem osvícenství a romantismu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz